Golem

Poslanec sa flákal alebo kmital? (august a september 2016)

pridané: pred 3 rokmi | počet zobrazení: 2215
Prinášam stručný prehľad zo svojich aktivít, ktoré som ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši absolvoval počas mesiacov august a september 2016.
 
1. august
Požiadavka Verejnoprospešným službám (VPS) na výmenu poškodených dosák na lavičkách v „hornej“ pešej zóne. Oprava zrealizovaná.
 
2. august
Spracovanie a doručenie žiadosti Mestskému úradu v Liptovskom Mikuláši – osadenie nových lavičiek: do dnešného dňa bez odpovede.
 
3. august
Žiadosť Žilinskému samosprávnemu kraju – žiadosť o lokálne opravy na ceste III/2335 (hlavný ťah sídliskom Podbreziny): opravy boli zrealizované.
 
4. august
Požiadavka VPS na osadenie dvoch chýbajúcich sedákov na hojdačke na Senickej ulici: do dnešného dňa bez odpovede a bez nápravy.
 
5. august
Požiadavka VPS na pozametanie Žiarskej ulice (za protihlukovou stenou): náprava zrealizovaná.
 
Požiadavka VPS na výmenu poškodeného dopravného značenia na Smrečianskej ulici: náprava zrealizovaná.
 
8. august
Upozornenie Liptovskej vodárenskej spoločnosti (LVS) – odkrytý kanál na Senickej ulici: náprava zjednaná okamžite.
 
Rokovanie mestského zastupiteľstva – článok zo zasadnutia tu.
 
 
9. august
Informovanie sa ohľadne opráv miestnych komunikácií technológiou Patchmatik – práce sa na sídlisku nerealizovali.
 
10. august
Spracovanie a zverejnenie článku z rokovania mestského zastupiteľstva.
 
11. august
Podnet od spoluobčana: upchatá vpusť na Ul. Za traťou, VPS požiadané o nápravu: táto bola zrealizovaná.
 
12. august
Rokovanie mestského zastupiteľstva.
 
13. august
Zverejnenie článku z rokovania mestského zastupiteľstva.
 
15. august
Prostredníctvom sociálnej siete informovanie spoluobčanov o vyznačení parkovacích miest na Žiarskej ulici.
 
16. august
Na základe podnetu od spoluobčania upozornenie LVS: nezakryté zariadenia na verejnej ploche pri Jefremovskej ulici, náprava zrealizovaná.
 
17. august
Komunikácia so zástupcom vlastníkov bytov na Gaštanovej ulici ohľadne opravy cesty na ulici.
 
18. august
Účasť na rokovaní komisie dopravy a verejného poriadku, zápisnica tu.
 
Stretnutie so zástupcom vlastníkov bytov na Morušovej ulici.
 
Prostredníctvom sociálnej siete informovanie o nátere lavičiek v pešej zóne.
 
22. august
Pracovné stretnutie s vedúcim odboru dopravy Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši: dopravná situácia na ulici Kemi.
 
24. august
Žiadosť o opravu lavičiek pred bytovým domom na Morušovej ulici – práce neboli zrealizované v požadovanej kvalite.
 
28. august
Zverejnenie článku ohľadne mojej interpelácie: časté požiare kontajnera v osade Hlboké.
 
30. august
Komunikácia s hlavnou architektkou mesta: stojan na bicykle na ihrisku pri pizzerii.
 
SEPTEMBER
 
1. september
Stretnutie so spoluobčanom: výskyt diviakov na sídlisku Podbreziny.
 
2. september
Spracovanie a doručenie žiadosti Mestskému úradu v Liptovskom Mikuláši: žiadosť o riešenie situácie s pohybom diviakov na Podbrezinách. Príslušné oddelenie úradu oslovilo poľovné združenie.
 
5. september
Ako člen Rady školy Základnej školy Janka Kráľa účasť na otvorení nového školského roka.
 
Zasadnutie komisie kultúry, zápisnica k dispozícii tu.
 
6. september
Požiadavka pre VPS: oprava trávnatého koberca v areáli Základnej školy Janka Kráľa - oprava bola zrealizovaná.
 
Zverejnenie prehľadu práce poslanca.
 
 
7. september
Adresovanie listu VPS: náhradná výsadba drevín na Podbrezinách, doteraz bez odpovede.
 
8. september
Na základe podnetu od spoluobčanov požiadavka na výmenu šachty blízko detského ihriska pri pizzerii: LVS zjednala nápravu.
 
9. september
Žiadosť o spevnenie plochy (zasypanie jám) pri ceste blízko hokejbalového ihriska – doteraz bez realizácie.
 
10. september
Žilinský samosprávny kraj: žiadosť na výmenu značky „daj prednosť v jazde“ na výjazde z Podbrezín za značku na reflexnom podklade. Problematika je v riešení.
 
12. september
Žiadosť na Povodie Váhu: orez konárov pri oplotení futbalového štadióna - práce by sa mali zrealizovať.
 
13. september
Príprava na rokovanie mestského zastupiteľstva.
 
14. september
Valné zhromaždenie Mestského basketbalového klubu.
 
16. september
Rokovanie mestského zastupiteľstva, záznam je k dispozícii tu.
 
19. september
Upozornenie LVS: chýbajúci kryt na zariadení na Priebežnej ulici - náprava zrealizovaná.
 
20. september
Stretnutie s vedúcim odboru dopravy Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
 
21. september
Spracovanie a odoslanie projektov v rámci Participatívneho rozpočtu: uspeli všetky 4.
 
23. september
Stretnutie so zástupcom vlastníkov bytov na Morušovej ulici a odborníčkou VPS na zeleň: výsadba zelene v tejto lokalite.
 
24. september
Podnet od spoluobčianky: zbytočne vyhradené parkovacie miesto pre ŽTP na Priebežnej ulici (rodina sa odsťahovala): situácia je v riešení.
 
27. september
Prostredníctvom sociálnej siete informovanie o konaní mestského zastupiteľstva.
 
Stretnutie s kolegyňami poslankyňami: príprava tradičného stretnutia s jubilantmi.
 
29. september
Rokovanie komisie dopravy, zápisnica k dispozícii tu.
 
30. september
Rokovanie mestského zastupiteľstva, záznam je k dispozícii tu.

Dovolím si poznamenať, že funkcia poslanca Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši nie je prácou na plný úväzok. Každý z poslancov má svoje „civilné“ povolanie. Výška mojej mesačnej odmeny za prácu poslanca (vrátane komisie) sa pohybuje na úrovni približne 120 € mesačne.
 
Svoje podnety mi pokojne adresujte na e-mail: m.paska@mikulas.sk,
k dispozícii som aj na telefónnom čísle 0907 278 740.
Ďakujem.

Stručne... ale jasne...