StudneGolem

223 300 eur na opravu diaľničného privádzača

pridané: 25.09.2023, 18:17:11 | počet zobrazení: 2014

Tretia tohtoročná úprava rozpočtu bola dôležitým bodom dnešného rokovania Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK).

Peniaze (aj) na opravu diaľničného privádzača

Dlhšiu dobu ako poslanec Zastupiteľstva ŽSK riešim potrebu opravy diaľničného privádzača v Liptovskom Mikuláši, teda úseku od diaľničného „kruháča“, popred svetelnú križovatku pri Kamennom poli až po križovatku pri Obi (napojenie na práve opravovaný hlavný ťah mestom). Motoristi zhoršujúci sa stav tohto veľmi frekventovaného úseku poznajú ozaj dôverne.

Moje aktivity k tejto téme si môžete pozrieť TU, TU, ale aj TU, prípadne TU, tiež TU, ale nájdete ich aj TU a tiež aj TUSom veľmi rád, že na dnešnom zastupiteľstve bola v rámci úpravy rozpočtu schválená suma 223 300 eur práve na opravu tejto cesty. Na zastupiteľstve som poďakoval zástupcom ŽSK za veľmi konštruktívny prístup pri riešení tejto mojej požiadavky.
 
Ak všetko dobre pôjde, verím, že cestu sa podarí opraviť ešte v tomto roku (o aktuálnom procese budem informovať).
 
Ďalších 31 580 eur bolo schválených na opravy miestnych komunikácií v Liptovskej Ondrašovej, ktoré boli obchádzkovými trasami počas opravy mosta ponad potok Jalovčianka v tejto mestskej časti.
 
Schválené financie do ciest v regióne Liptov v rámci spomínanej úpravy rozpočtu:
  • Zosilnenie povrchu cesty III/2224 v Liptovskej Lúžnej (107 100 eur)
  • Zosilnenie povrchu cesty III/2228 Ružomberku (120 000 eur)
  • Zosilnenie povrchu cesty III/2219 v Liptovskej Štiavnici (52 640 eur)
  • Zosilnenie povrchu cesty II/584 v Liptovskom Mikuláši – diaľničný privádzač (223 300 eur)
  • Úprava komunikácie obchádzkovej trasy po výstavbe mosta v Liptovskej Ondrašovej (31 850 eur).

223 300 eur na opravu diaľničného privádzača

 
Ostatné úpravy rozpočtu v regióne Liptov:
  • Stavebné úpravy pre inštaláciu CT prístroja v priestoroch urgentného príjmu v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu (34 535 eur)
  • Kombinovaný YAG/SLT laser pre YAG kapsulotómiu a SLT liečbu pre oftalmologické oddelenie v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu (57 240 eur + 16 200 eur)
  • Stavebné úpravy objektu Dom Jana Hálu, Važec (dofinancovanie projetku: 20 000 eur)
  • Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea (výdavky na stavebné práce prekračujúce oprávnené náklady: 67 170 eur)
223 300 eur na opravu diaľničného privádzača
 

Rozdelili sme regionálne dotácie

Na vedomie sme zobrali informáciu o pridelení dotácií v rámci Regionálnych dotácií ŽSK. Ktoré projekty boli podporené v liptovskom regióne, si pozrite TU.
 

Personálne záležitosti

V rámci personálnych záležitostí bol k 30. novembru 2023 odvolaný riaditeľ organizácie Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok, Ján Kuzár.  V tomto prípade ide o „tradičné“ odvolanie v dôsledku ukončenia funkčného obdobia v rámci príslušnej smernice ŽSK (funkčné obdobie 4 roky platí ešte pre právne vzťahy založené pred nadobudnutím účinnosti smernice od 1.11.2021).
 
Následne budú na tieto miesta vypísané výberové konania, do ktorých sa, samozrejme, môžu prihlásiť aj odvolaní riaditelia.
 

Predaj majetku pre drevársku spoločnosť

V rámci bodu Nakladenie s majetkom ŽSK bol odsúhlasený predaj bývalých dielní, sila a predmetných pozemkov, ktoré v minulosti využívala Stredná odborná škola drevárska v Liptovskom Hrádku. Za kúpnu cenu 1 100 000 eur uvedený majetok získa spoločnosť Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o., ktorá priamo susedí s predmetným majetkom ŽSK. 
 

Kraj ocení tri osobnosti

Na Zastupiteľstve ŽSK sme schválili aj návrh na udelenie ocenení ŽSK pre pánov Adolfa Scherera (in memoriam), Rudolfa Patrnčiaka a  prof. akad. mal. Jána Kudličku, ArtD.
 
223 300 eur na opravu diaľničného privádzača

Výsledky kontroly v Liptovskom múzeu v Ružomberku

Na základe uznesenia z aprílového zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK hlavný kontrolór ŽSK urobil kontrolu v príspevkovej organizácii Liptovské múzeum Ružomberok.  Správa o výsledku kontroly je rozsiahla, má 95 strán. Zastupiteľstvo ŽSK ju zobralo na vedomie.
 
Rovnako na vedomie zastupiteľstvo zobralo správu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra ŽSK za 1. polrok 2023.
 

Všetky materiály, o ktorých rokovalo Zastupiteľstvo ŽSK, nájdete TU.

 
 
Michal Paška
(autor je od 23. novembra 2022 poslancom Zastupiteľstva ŽSK za Okres Liptovský Mikuláš a členom Komisie dopravy Zastupiteľstva ŽSK. V tejto komisii pôsobil ako člen ešte pred zvolením za poslanca – od 1. januára 2018.
 
Tretie volebné obdobie je poslancom Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za Podbreziny, Vitálišovce a Svätý Štefan. V mestskom zastupiteľstve je aktuálne predsedom Komisie pre bezpečnosť a ochranu verejného poriadku a členom Komisie dopravy a životného prostredia.
 
Podnety mu môžete adresovať na e-mail: michalpaska@gmail.com, tel. číslo: 0907 278 740)
 

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )