StudneGolem

Rozpočet bol upravený, financie aj na opravy ciest a mostov

pridané: 30.05.2023, 19:11:55 | počet zobrazení: 1666
Šieste zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v tomto volebnom období sa uskutočnilo v pondelok 29. mája 2023.
 
Aspoň v skrate si dovoľujem informovať o niektorých témach, ktoré boli predmetom rokovania.
 

Schválenie Záverečného účtu ŽSK za rok 2022

V úvode rokovania bol bez výhrad schválený Záverečný účet ŽSK za rok 2022.  Rozpočet vo svojej príjmovej časti dosiahol sumu 263 542 692 eur, výdavky boli na úrovni 235 133 873 eur.
 
Do rezervného fondu bol presunutý prebytok vo výške 13 796 44 eur (použitý bude najmä na dofinancovanie rozbehnutých stavieb i riešenie havarijných stavov budov prevažne sociálnych zariadení).
 

Úprava rozpočtu pomôže aj doprave

Jedným z bodov rokovania bola aj prvá tohtoročná úprava rozpočtu. Výrazné zmeny vďaka nej nastávajú v doprave, keďže sa jedná o zvýšenie výdavkov o 16,5 milióna eur (Návratné zdroje financovania od National Development Fund II., a.s i presuny v rámci návratnej finančnej pomoci od Ministerstva financií SR.)
 

Dopravné projekty, ktoré sa týkajú regiónu Liptov:

  • Rekonštrukcia mosta ponad rieku Váh v Liptovskom Mikuláši (pri vodnom areáli): 2 226 000 eur
  • Sanácia oporného múru na ceste III/2256 v intraviláne obce Komjatná: 285 000 eur
  • Stabilizácia telesa cesty III/2211 Nová Hrboltová: 970 000 eur
  • Rekonštrukcia priepustu na ceste III/2223 Liptovské Revúce (Ctiborský potok): 60 000 eur
  • Modernizácia a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v regióne Liptov: 1 160 200 eur
  • Dobudovanie oporného múru na ceste III/2236 v obci Ľubeľa: 100 000 eur
  • Úprava komunikácií obchádzkovej trasy po výstavbe mosta v Liptovskej Ondrašovej: 60 000 eur
Rozpočet bol upravený, financie aj na opravy ciest a mostov
Most ponad Váh v Liptovskom Mikuláši je v dezolátnom stave. Konečne sa dočká opravy.
 
Rozpočet bol upravený, financie aj na opravy ciest a mostov
V Liptovskej Ondrašovej budú opravené poškodené úseky miestnych komunikácií, ktoré počas opravy mosta boli obchádzkovými trasami.
 

Menovanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Doplneným bodom v programe rokovania bolo menovanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK na základe výsledkov výberového konania.
 
Regiónu Liptov sa týkali dva menovania: vo funkcii riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb EDEN Liptovský Hrádok pokračuje od 1. júna 2023 Andrea Šišilová, od rovnakého dátumu bude do funkcie menovaný aj súčasný riaditeľ Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši Richard Gregor.
 

Správa o vyhodnotení zimnej údržby ciest v ŽSK za obdobie 2022/2023

V tomto bode som pracovníkom Správy ciest ŽSK poďakoval za ich prácu v zimnom období. Zároveň som požiadal, aby bola pozornosť venovaná aj údržbe chodníkov, ktoré sú súčasťou mostov – v Liptovskom Mikuláši ide napríklad o most ponad Váh pri priemyselnej zóne v Okoličnom, s ktorého údržbou bol v zimnom období problém.
 

Správa o úprave tarify v prímestskej autobusovej doprave

Pri prekovaní tohto bodu som odporučil, aby Žilinský samosprávny kraj propagoval dopravné karty, s ktorými je cestovanie najvýhodnejšie. Až do septembra je totiž vydanie dopravnej karty bezplatné.
 
Navrhol som tiež, aby sme sa v nasledujúcom období zaoberali možnosťou zmeny tarify pre zamestnancov dopravných spoločností, ktorí zabezpečujú verejnú dopravu pre ŽSK a ich rodinných príslušníkov. Kým doteraz majú zľavnené cestovné pri klasickej kúpe lístka, spolu s kolegom poslancom Erikom Gemzickým navrhujeme, aby mali ročné kupóny (určenú sumu by zaplatili raz ročne). Túto tému budeme ďalej riešiť.  
 

Oprava cesty na diaľničnom privádzači

Už dlhší čas riešim so Správou ciest ŽSK súvislú opravu cesty z diaľničnej okružnej križovatky do Liptovského Mikuláša (diaľničný privádzač po križovatku pri OBI). Na potrebu opravy tohto úseku som upozornil v bode Rôzne. 
 
Oprava je potrebná aj z toho dôvodu, že v tomto roku štát opraví celý hlavný ťah Liptovským Mikulášom (od okružnej križovatky pri Jánošíku po most ponad Smrečianku v Okoličnom). Spomínaná cesta na privádzači sa priamo napája na hlavný ťah mestom.
Rozpočet bol upravený, financie aj na opravy ciest a mostov
Diaľničný privádzač by si už tiež zaslúžil väčšiu opravu.
 
Podrobnejšie informácie o jednotlivých témach sa dočítate v materiáloch, ktoré nájdete TU.
 
Michal Paška
(autor je od 23. novembra 2022 poslancom Zastupiteľstva ŽSK za Okres Liptovský Mikuláš a členom Komisie dopravy Zastupiteľstva ŽSK. V tejto komisii pôsobil ako člen ešte pred zvolením za poslanca – od 1. januára 2018.
 
Tretie volebné obdobie je poslancom Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za Podbreziny, Vitálišovce a Svätý Štefan. V mestskom zastupiteľstve je aktuálne predsedom Komisie pre bezpečnosť a ochranu verejného poriadku a členom Komisie dopravy a životného prostredia.
 
Podnety mu môžete adresovať na e-mail: michalpaska@gmail.com, tel. číslo: 0907 278 740)

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )