StudneGolem

Hlavný ťah cez mesto by mali opraviť tento rok

pridané: 27.02.2023, 17:22:33 | počet zobrazení: 1678
Slovenská správa ciest by mala počas tohto roka vymeniť poškodený asfaltový povrch na hlavnom cestnom ťahu cez Liptovský Mikuláš.
 
Mesto Liptovský Mikuláš na dnes zvolalo stretnutie k viacerým dopravným témam v našom meste, na ktoré som bol pozvaný. Zúčastnili sa ho aj zástupcovia Slovenskej správy ciest, Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, Okresného dopravného inšpektorátu v Liptovskom Mikuláši i Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši. 
Stretnutie sa konalo dnes na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.

Oprava hlavného cestného ťahu cez mesto

Už v tomto roku by mal byť kompletne vymenený asfaltový kryt na hlavnom cestnom ťahu cez Liptovský Mikuláš: v úseku od „kruháča“ pri Jánošíku po most ponad Smrečianku v Okoličnom, teda viac ako trojkilometrový úsek. Opravené by mali byť aj problémové úseky na hlavnom ťahu v Palúdzke.
 
Na stretnutí o tom informovali predstavitelia Slovenskej správy ciest, ktorá je vlastníkom cesty. Že ide o veľmi potrebnú investíciu a že stav cesty cez naše mesto je ozaj kritický, netreba ani písať...
 
Keď k tomu prirátame tohtoročnú opravu úseku Ľubeľa – Liptovský Mikuláš, o ktorú sa dlhodobo usiluje starosta Ľubele a kolega z krajského parlamentu Erik Gemzický, stav ciest v meste a v okolí by sa mal podstatne zlepšiť.
 
V roku 2021 bol opravený hlavný ťah cez Okoličné.
V roku 2021 bol opravený hlavný ťah cez Okoličné.
 
Rokovanie s ministrom dopravy.
Problematika opravy hlavného ťahu cez mesto sa rieši dlhodobo.  Ja som o nej hovoril na vlaňajšom decembrovom stretnutí s ministrom dopravy Andrejom Doležalom.

A čo cesta z diaľničného privádzača?

V zlom stave je aj cesta z diaľničného privádzača do mesta. Táto patrí Žilinskému samosprávnemu kraju. 
 
Popri oprave hlavného ťahu cez mesto by bolo žiadúce opraviť aj tento úsek, keďže ide o cesty, ktoré sa na seba napájajú. Na stretnutí som hovoril o tom, že bude úlohou nás poslancov Žilinského samosprávneho kraja podniknúť všetky kroky vedúce k tomu, aby bola v tomto roku opravená aj táto cesta.
 

Aj o „kruháči“ i odbočovacom pruhu

Predmetom stretnutia bola aj téma okružnej križovatky v Okoličnom (cesta I/18 a Žiarska ulica) i zlepšenie výjazdu z ulice Kláštornej v Okoličnom na hlavnú cestu. 
 
Okružná križovatka by mohla byť zrealizovaná počas 3-4 rokov, Slovenská správa ciest bude riešiť dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Samotná výstavba by bola zrejme združená investícia trojlístka Slovenská správa ciest – Žilinský samosprávny kraj – Mesto Liptovský Mikuláš.
 
Odbočovací pruh z Kláštornej ulice na hlavnú cestu bude predmetom ďalších rokovaní so Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja. Problém vyjsť z tejto ulice je najmä vtedy, keď v križovatke stoja nákladné vozidlá. 
 
 
Michal Paška
 
(autor je od 23. novembra 2022 poslancom Zastupiteľstva ŽSK za Okres Liptovský Mikuláš a členom Komisie dopravy Zastupiteľstva ŽSK. V tejto komisii pôsobil ako člen ešte pred zvolením za poslanca – od 1. januára 2018.
 
Tretie volebné obdobie je poslancom Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za Podbreziny, Vitálišovce a Svätý Štefan. V mestskom zastupiteľstve je aktuálne predsedom Komisie pre bezpečnosť a ochranu verejného poriadku a členom Komisie dopravy a životného prostredia.
 
Podnety mu môžete adresovať na e-mail: michalpaska@gmail.com, tel. číslo: 0907 278 740)

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )