StudneGolem

Rozpočet kraja bol schválený, na regionálne dotácie pôjde viac

pridané: 19.12.2023, 08:19:56 | počet zobrazení: 934
Schválenie rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) na budúci rok bolo hlavným bodom posledného tohtoročného zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK. Išlo v poradí o desiate rokovanie v aktuálnom volebnom období.
 

Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný

V nasledujúcom roku by mal ŽSK hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na úrovni približne 252 miliónov eur.
 
Niektorí poslanci v tomto bode kritizovali plánované výdavky na propagáciu a marketing vo výške 391 000 eur. S viacerými ich argumentami som súhlasil. V bode Rôzne som ponúkol, že ak ŽSK vytvorí pracovnú skupinu za účelom nastavenia efektívnejšej a lacnejšej propagácie, rád budem jej členom.
 

Aj oprava diaľničného privádzača

V budúcoročnom rozpočte je vyčlenených aj 223 000 eur na opravu diaľničného privádzača v Liptovskom Mikuláši. Túto tému riešim už dlhodobejšie. Oprava sa v tomto roku z poveternostných dôvodov už nestihla realizovať, ale bude sa v tom budúcom, o čom svedčia aj v rozpočte vyčlenené financie. 
 
Rovnako je to aj s opravou miestnych komunikácií v Liptovskej Ondrašovej, ktoré slúžili ako obchádzkové trasy pri oprave mosta ponad rieku Jalovčianka. V rozpočte je vyčlenená suma bezmála 32 000 eur.
 
V oblasti dopravy sa budú realizovať aj tieto investície.
V oblasti dopravy sa budú realizovať aj tieto investície. 

 

38 000 000 eur na prímestskú autobusovú dopravu

V nasledujúcom roku je na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy v celom ŽSK vyčlenených 38 000 000 eur. Upozornil som, že sa v budúcnosti bude treba podrobnejšie zamerať na optimalizáciu celého systému, mám na mysli najmä víkendové večerné autobusové spojenie do niektorých lokalít.
 
Ako si v ostatnom čase všímam, vo večerných hodinách je cez víkendy v našom regióne niekoľko autobusov využívaných veľmi nízkym počtom cestujúcich. 
 
Táto téma ešte bude určite v budúcnosti predmetom rozsiahlych diskusií. 
 
Prímestská autobusová doprava by kraj v budúcom roku mala stáť 38 000 000 eur.
Prímestská autobusová doprava by kraj v budúcom roku mala stáť 38 000 000 eur.
 

Viac peňazí na regionálne dotácie

Potešilo ma, že na regionálne dotácie vyčlení ŽSK v nasledujúcom roku o 70 000 eur viac ako v tomto roku, hoci som vo svojom vystúpení povedal, že regionálne dotácie by si zaslúžili aj vyššiu sumu. Vnímam ich dobrú formu pomoci pri rozvoji regiónu a tiež propagácii ŽSK. Spolu bude na výzvu vyčlenených 267 900 eur. 
 
Oprávneným žiadateľom o poskytnutie dotácie je:
1. obec na území Žilinského samosprávneho kraja,
2. právnická osoba, iná ako obec, so sídlom na území Žilinského samosprávneho kraja (napr. nezisková organizácia, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, nadácia a pod.),
3. fyzická osoba – podnikateľ s trvalým pobytom na území Žilinského samosprávneho kraja.
 
Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť: 900 eur
Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť: 5000 eur
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 1.2.2024 
Dátum uzávierky výzvy: 29.2.2024
 
Z tohtoročných regionálnych dotácií pribudli napríklad v Uhorskej Vsi stroje na cvičenie.
Z tohtoročných regionálnych dotácií pribudli napríklad v Uhorskej Vsi stroje na cvičenie. 

Gymnázium v Liptovskom Hrádku bude mestské 

Poslanecký zbor tiež súhlasil s tým, aby od 1.9.2024 bolo zriaďovateľom Gymnázia v Liptovskom Hrádku Mesto Liptovský Hrádok. Išlo o zavŕšenie dlhodobejšieho procesu.
 
Mesto Liptovský Hrádok tiež za 934 000 eur kúpi budovu gymnázia a k nemu prislúchajúce pozemky. Kúpna cenu zaplatená v štyroch rovnomerných splátkach.
 

Oprava cesty blízko diaľničného mosta

V rámci bodu Rôzne som požiadal, aby bol veľkoplošne opravený kratší úsek cesty od diaľničného mosta v Liptovskom Jáne po vstup do Uhorskej Vsi. Mám za to, že táto potrebná aktivita by sa dala zrealizovať aj z bežnej údržby. 
 
 Požiadal som, aby bol veľkoplošne opravený kratší úsek cesty od diaľničného mosta v Liptovskom Jáne po vstup do Uhorskej Vsi.
 Požiadal som, aby bol veľkoplošne opravený kratší úsek cesty od diaľničného mosta v Liptovskom Jáne po vstup do Uhorskej Vsi.
 

Všetky materiály, o ktorých rokovalo Zastupiteľstvo ŽSK, nájdete TU.

 
 
Michal Paška
(autor je od 23. novembra 2022 poslancom Zastupiteľstva ŽSK za Okres Liptovský Mikuláš a členom Komisie dopravy Zastupiteľstva ŽSK. V tejto komisii pôsobil ako člen ešte pred zvolením za poslanca – od 1. januára 2018.
 
Tretie volebné obdobie je poslancom Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za Podbreziny, Vitálišovce a Svätý Štefan. V mestskom zastupiteľstve je aktuálne predsedom Komisie pre bezpečnosť a ochranu verejného poriadku a členom Komisie dopravy a životného prostredia.
 
Podnety mu môžete adresovať na e-mail: michalpaska@gmail.com, tel. číslo: 0907 278 740)

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )