StudneGolem

Krajský parlament: známe sú poslanecké kluby i komisie

pridané: 19.12.2022, 20:27:34 | počet zobrazení: 1283
Druhé zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho (ŽSK) v aktuálnom volebnom období sa uskutočnilo v pondelok 19. decembra 2022.
 
V zastupiteľstve štyri poslanecké kluby
Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová v úvode zasadnutia informovala o vytvorení štyroch poslaneckých klubov, ktoré budú pôsobiť v zastupiteľstve ŽSK.
 
KDH a nezávislí: predseda Igor Janckulík
Hlas SD: predseda Ján Blcháč (za náš okres sú okrem neho členmi aj Erik Gemzický a Rudolf Urbanovič)
Za náš kraj: predsedníčka Ľudmila Chodelková
Spravodlivý kraj: predseda Branislav Tréger (okrem neho sú členmi za náš okres ešte Tomáš Martaus a Michal Paška)
 
Úrad Žilinského samosprávneho kraja.
Rokovanie sa konalo v Úrade Žilinského samosprávneho kraja v Žiline.
 
Spoznali sme zloženie komisií 
Zastupiteľstvo povinne zriaďuje len mandátovú komisiu a finančnú komisiu (za okres Liptovský Mikuláš boli do finančnej komisie zvolení poslanci Ján Blcháč a Rudolf Urbanovič). Podľa osobitného zákona je zriadená ešte komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v ktorej bol za predsedu zvolený poslanec za okres Liptovský Mikuláš Erik Gemzický. 
 
Zastupiteľstvo môže zriaďovať aj ďalšie komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. V aktuálnom volebnom období bude mať ŽSK aj tieto ďalšie komisie, ktorí odsúhlasilo zastupiteľstvo.
 
1. komisiu zdravotníctva 
2. komisiu dopravy (za náš okres bol do nej zvolený poslanec Michal Paška)
3. komisiu kultúry
4. komisiu regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia (za náš okres do nej boli zvolení Erik Gemzický a Tomáš Martaus)
5. komisiu sociálnej pomoci a rodiny
6. komisiu školstva a športu (za náš okres bol do nej zvolený poslanec Branislav Tréger)
 
Okrem poslancov majú v komisiách zastúpenie aj ďalší členovia, ktorí nie sú poslancami. Kompletný zoznam komisií nájdete TU.
 
Voľba zástupcov ŽSK vo výboroch pre otázky zamestnanosti
Zastupiteľstvo sa venovalo aj voľbe zástupcov ŽSK do výborov pre otázky zamestnanosti zriadených úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Za volebný obvod Liptovský Mikuláš bol zvolený Rudolf Urbanovič.
 
O nemocnici i vlakovom grafikone
V interpeláciách poslanec Ján Blcháč hovoril o situácii ohľadom Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši v súvislosti so zachovaním nemocnice v II. úrovni - regionálnej v rámci Optimalizácie siete nemocníc. Stalo sa tak aj na základe odporúčania z ostatného rokovania mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši. Podrobnejšie informácie sa dočítate TU.
 
V rámci Interpelácií sa niektorí poslanci venovali aj problémom, ktorý spôsobil nový grafikon vlakovej dopravy. Ja som sa tejto téme venoval v článku TU a stále zbieram podnety od cestujúcej verejnosti, ktoré následne predložím kompetentným. Verím, že niektoré nedostatky, ktoré grafikon v našom regióne má, sa opravia pri jeho marcovej zmene.
 
Všetky materiály, o ktorých Zastupiteľstvo ŽSK rokovalo, nájdete TU. Záznam zo zasadnutia nájdete na konci článku.
 
Michal Paška
(autor je prvé volebné obdobie poslanec Zastupiteľstva ŽSK za okres Liptovský Mikuláš. Predtým päť rokov pôsobil v Komisii dopravy Zastupiteľstva ŽSK. Tretie volebné obdobie je poslancom mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za volebný obvod Podbreziny, Vitálišovce a Svätý Štefan). 
Moja premiéra v krajskom zastupiteľstve.

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )