StudneGolem

Podnety z poslaneckej lavice (4.6.2020)

pridané: 09.06.2020, 19:29:53 | počet zobrazení: 2865
Prinášam prehľad podnetov, ktoré som v rámci interpelácii predložil na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 4.6.2020.
 
Malá vodná elektráreň na Smrečianke?
Včera som na tomto mieste zverejnil podrobnejšiu informáciu o zámere výstavby malej vodnej elektrárne na Smrečianke. Na mestskom zastupiteľstve som uviedol niektoré z dôvodov, prečo som proti tomuto zámeru. Povedal som, že by som bol rád, keby aj mesto zaujalo svoje stanovisko k tomuto zámeru.
Už teraz si najmä v lete všímame pokles hladiny Smrečianky. Obávam sa, aby sme po prípadnej činnosti malej vodnej elektrárne na Podbrezinách miesto rieky nemali len suché koryto.
 
Nebezpečný stav zábradlia
Na rokovaní poslaneckého zboru som upozornil na zlý stav zábradlia, ktoré je na Garbiarskej ulici (úsek od križovatky s Hollého ulicou po križovatku s Belopotockého ulicou). Zábradlie je skorodované, je v zlom stave, na niektorých miestach už ani nedrží. To môže byť veľmi nebezpečné v prípade dopravnej nehody na tejto veľmi frekventovanej ceste. 
Podľa môjho názoru by bolo vhodné skorodované zábradlie nahradiť vhodným typom kríkov, samozrejme, pri dodržaní všetkých zásad bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
 
Miesto na smútočné oznamy – parte
Na Podbrezinách nemáme určené miesto na zverejňovanie smútočných oznámení – parte. Navrhol som, aby sa vyčlenili 1-2 plochy, kde by bolo možné tieto oznamy zverejňovať. Myslím si, že na tento účel by sa po drobnej úprave dala využiť aj časť skriniek so sklenenou výplňou, ktoré aktuálne využíva dom kultúry na propagáciu kultúrnych podujatí.
 
Nádoby na zimnú údržbu
Dal som návrh, aby vedenie mesta pouvažovalo nad možnosťou pred začiatkom zimného obdobia pred niektoré bytové domy umiestniť nádoby s posypovým materiálom – takéto sú napríklad v blízkosti železničných zastávok. Určite by sa našli bytové domy, ktoré mali záujem a v zime by priložili ruku k dielu: po očistení chodníka od snehu by ho aj posypali na to určeným materiálom, ktorý by bol pravidelne dopĺňaný. Na začiatok by mohlo ísť o pilotný projekt možno s desiatimi nádobami.
 
Poďakovanie elektrikárom
Vo Vitálišovciach na základe mojej požiadavky minulý mesiac pribudli štyri svetelné body pri hlavnej ceste. Elektrikárom z Verejnoprospešných služieb som poďakoval za výbornú prácu a mestskému úradu som poďakoval za podporu tejto aktivity.
 
Michal Paška
(autor je poslancom Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za mestskú časť Podbreziny, Vitališovce a Svätý Štefan. 
Od 1.1.2018 je členom komisie dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
Podnety mu môžete adresovať na e-mail: m.paska@mikulas.sk alebo na telefónne číslo 0907 278 740).

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )