StudneGolem

Malá vodná elektráreň na Smrečianke?

pridané: 08.06.2020, 20:26:02 | počet zobrazení: 2768
V rámci zisťovacieho konania môže verejnosť zasielať pripomienky k zámeru výstavby malej vodnej elektrárne (MVE) na Smrečianke. Ja som tak už učinil.
 
Vysvetlenie na úvod: nemá ísť o „klasickú“ MVE (aké sú aj v okolí Liptovského Mikuláša), ktorá prehradí tok Smrečianky. MVE, ktorú chce zrealizovať bratislavská spoločnosť, by využívala vodu odobratú pod obcou Smrečany. Vodovodom, ktorý sa využíval v minulosti na dodanie vody do bývalého Maytexu, by sa voda dostala do strojovne, v ktorej by sa nachádzala turbína. Energeticky využitú vodu by „vrátili“ do Smrečianky betónovým potrubím. Samotná strojovňa (pôdorysný rozmer 5000 × 4500 mm - 22,5 m²) má byť umiestnená na momentálne zelenej ploche medzi objektom Poľnonákupu a veľmi frekventovaným chodníkom pri Smrečianke.
 
Celkové náklady sú v predloženom zámere vyčíslené na sumu 300 000 eur. Ročne by pri inštalovanom výkone 30 kilowattov derivačná elektráreň mala vyrobiť 132-tisíc kilowatthodín. 
 
Na Enviroportáli bol zámer zverejnený 26. mája 2020. Verejnosť môže svoje pripomienky počas 21 pracovných dní zasielať na adresu: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš. 
 
Ja som svoje zamietavé stanovisko okresnému úradu poslal vo štvrtok 4. júna 2020, prečítať si ho môžete nižšie. Stanovisko som rovnako doručil aj Mestskému úradu v Liptovskom Mikuláši a o problematike som hovoril aj počas rokovania mestského zastupiteľstva v bode interpelácie (taktiež vo štvrtok 4. júna 2020).
 
Celý zámer výstavby MVE s podrobnejšími informáciami si môžete prečítať po kliknutí na tento odkaz.
Rieka Smrečianka.
Na zelenej ploche vedľa chodníka a Poľnonákupu má byť vybudovaná strojovňa.

 

Moje stanovisko adresované okresnému a mestskému úradu.

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )