Golem

Poslanec sa flákal alebo kmital? (november 2015)

pridané: pred 4 rokmi | počet zobrazení: 2211
Prinášam stručný prehľad zo svojich aktivít, ktoré som ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši absolvoval počas mesiaca november 2015.
 
2. november
► Zasadnutie komisie kultúry.
 
 
3. november
► Stretnutie s poslancami za Podbreziny – príprava podujatia pre jubilantov.
► Prostredníctvom Facebooku informovanie o upravenom začiatku obytnej zóny na Obslužnej ulici.
 
4. a 5. november
Práca na aktualizácii cestovných poriadkov v Mestskej autobusovej doprave (nové cestovné poriadky platia od dnes).
 
6. november
► Stretnutie v Základnej škole Janka Kráľa – príprava podujatia pre jubilantov.
► Účasť na koncerte Kollárovcov v Dome kultúry pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
 
7. november
► V poľskom meste Jaslo účasť na slávnostnom otvorení zrekonštruovaného kultúrneho domu.
 
9. november
► Príprava a zverejnenie súhrnu práce poslanca za uplynulý mesiac.
 
10. november
► Odbor výstavby – problematika Senickej ulice.
 
11. november
► Príprava na zasadnutie mestského zastupiteľstva.
 
12. november
► Stretnutie so zástupcami poľovníkov, štátnej a mestskej polície – spoločná poľovačka na diviačiu zver v lokalite Háj-Nicovô (uskutočnila sa včera).
► Zasadnutie mestského zastupiteľstva.
 
13. november
► Pracovné stretnutie na mestskom úrade k novým cestovným poriadkom v Mestskej autobusovej doprave.
► Stretnutie s jubilantmi v Základnej škole Janka Kráľa.
 
16. november
Zverejnenie článku o novej bezpečnostnej kamere na Podbrezinách.
► Riešenie situácie s časťou prepadnutej miestnej komunikácie na Jefremovskej ulici v spolupráci s Liptovskou vodárenskou spoločnosťou.
► Odbor sociálny Mestského úradu: vyúčtovanie stretnutia s jubilantmi.
 
18. november
► Komunikácia so zástupcom vlastníkov bytovej na Lipovej ulici – výstavba parkovacích plôch, úprava komunikácie (v rozpočte na budúci rok už je vyčlenená suma na projektovú prípravu – schválené na rokovaní zastupiteľstva minulý štvrtok). 
 
20. november
► Príprava na zasadnutie komisie dopravy a verejného poriadku.
 
22. november
► Nahlásenie výtlku na hlavnom cestnom ťahu v Okoličnom Slovenskej správe ciest.
 
23. november
► Účasť na zasadnutí komisie dopravy a verejného poriadku.
 
25. november
► Stretnutie s náčelníkom mestskej polície – rozširovanie kamerového systému.
► S viceprimátorom Rudolfom Urbanovičom účasť na otvorení Festivalu PAN.
 
26. november
► Zaslanie pripomienky k Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš – zaradenie budovania workoutových ihrísk do plánu.
► Upozornenie správcovi cesty – Slovenskej správe ciest na výtlk v križovatke na Rachamninke.
27. november
► Komunikácia so zástupcom vlastníkov bytov na ulici Za traťou –problematika odstránenia komína. 
► Festival PAN – odovzdanie „Pohára primátora mesta“ (súťaž v improvizovaní trojčlenných družstiev).
 
30. november
► Zasadnutie komisie kultúry.

Stručne... ale jasne...