StudneGolem

Mestský parlament rokoval, týmto témam som sa venoval (30.11.2023)

pridané: 06.12.2023, 18:51:38 | počet zobrazení: 1243
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnilo vo štvrtok 30. novembra 2023.
 
Aspoň v skratke si dovoľujem informovať o témach, ktorým som sa počas zasadnutia venoval. Všetky materiály z ostatného zasadnutia nájdete TU, záznam si môžete pozrieť TU.
 

Za cestovné si priplatíme

 
Po 13 (!) rokoch dôjde od 1. januára 2024 k zvýšeniu cestovného v mestskej autobusovej doprave. Objektívne treba uznať, že za tie roky podstatne narástli náklady vo všetkých oblastiach života, verejnú dopravu nevynímajúc. Výnosy z predaja cestovných lístkov ani zďaleka nepokrývajú náklady mesta na poskytovanie tejto služby vo verejnom záujme.
 
Platba za cestovný lístok prostredníctvom dopravnej karty vás vyjde lacnejšie ako v hotovosti, preto verím, že budete pri cestovaní využívať tento modernejší spôsob platby. 
 
Ako zrejme viete, téme mestskej autobusovej dopravy sa venujem ako poslanec dlhodobo, sám autobusmi cestujem takmer každý deň. Len pripomínam, že som dávnejšie inicioval väčšie zmeny v systéme mestskej autobusovej dopravy, ktoré sú od roku 2019 realitou. 
 
Autobusy jazdia v pravidelných intervaloch (taktoch) nielen počas pracovných dní, ale aj víkendov a z nášho sídliska sa dostanete nielen do centra či na autobusovú stanicu, ale aj do Palúdzky, na Kamenné pole, do Liptovskej Ondrašovej či do akvaparku.
 
Mestský parlament rokoval, týmto témam som sa venoval (30.11.2023)
 

Nepopulárne, ale nevyhnutné...

Na rokovaní mestského zastupiteľstva sme riešili viaceré témy, no k tým hlavným určite patrili aj tie nepopulárne, no nevyhnutné, akými sú zvýšenie daní a poplatku za odvoz komunálneho odpadu. 
 
Poplatok za odvoz komunálneho odpadu vzrastie z 35 na 45 eur. Ročná sadzba dane z bytov za meter štvorcový bola dosiaľ podľa mestskej časti od 0,147 do 0,248 eur za meter štvorcový, po novom je to za štvorec od 0,30 do 0,50 eur.
 
Za stavby na bývanie s najviac tromi bytmi sa pohybovala doterajšia sadzba od 0,14 do 0,24 eur na meter štvorcový podľa lokality, od nového roku to bude od 0,35 do 0,60 eur. 
 
Poplatok pri dani za ubytovanie sa z doterajšieho eura zvýši na 1,50 eur.
 
Ďalšie podrobnejšie informácie k týmto témam, vrátane správ, o ktorých rokovalo mestské zastupiteľstvo, nájdete TU.
 

Schváli sme rozpočet

Dôležitým bodom bolo nepochybne schválenie rozpočtu mesta na nasledujúci rok. Liptovský Mikuláš bude hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške viac ako 49 miliónov eur.
 
O rozpočte sa dá diskutovať veľa a nikdy s ním každý nebude spokojný na 100 %. Rozpočet však nie je dogma, určite sa počas roka (ako býva zvykom) bude upravovať.
 
Vo svojom vystúpení som ocenil, že sa bude realizovať projekt cyklochodníka od sútoku Smrečianky s Váhom po most pri priemyselnej zóne v Okoličnom, že sa bude pokračovať v opravách ciest a chodníkov a milo ma prekvapili vyčlenené financie na začiatok parkovacej politiky.
 
Pri investičných akciách som upozornil, že niektoré sa v tomto roku začali realizovať neskoro, hoci chápem najmä procesy verejného obstarávania. Poukázal som na skutočnosť, že na parkovisku na Hradišskej ulici sa nestihlo urobiť vodorovné dopravné značenie a parkovisko stále nie je osvetlené. Je šťastie, že aj v novembri ako tak prialo počasie a stihli sa urobiť aspoň všetky asfaltérske práce.
 

Udelili sme čestné občianstvo mesta

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva sme tiež schválili návrh na udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš“ pre rok 2023 Jolane Trombauerovej, rod. Kaliskej in memoriam a Michalovi Maderovi in memoriam. 
 
Rovnako odsúhlasené bolo aj udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ pre rok 2023 Ivanovi Bubelínymu a Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ pre rok 2023 Petrovi Vrlíkovi.
 
Schválili sme tiež finančnú pomoc vo výške 3000 eur samosprávam, ktoré nedávno na východe Slovenska postihlo zemetrasenie. 
 

Na čo som poukázal v rámci interpelácií? Video nájdete na konci článku

 
  • Na sídlisku Podbreziny boli v jesenných mesiacoch opäť realizované rozkopávky z dôvodu ukladania optických káblov do zeme. Opäť sa vyskytli situácie, že miesta rozkopávok neboli riadne označené a potom uvedenie plôch do pôvodného stavu trvalo dlho. Keďže práce boli realizované na verejných priestranstvách i v tesnej blízkosti bytových domov, dochádzalo k obmedzovaniu spoluobčanov. Chcem požiadať, aby v budúcnosti takýmto rozkopávkam najmä v obytných zónach bola venovaná väčšia pozornosť zo strany mestského úradu i mestskej polície.
Mestský parlament rokoval, týmto témam som sa venoval (30.11.2023)
 
  • Asi všetci sa tešíme sa z kompletne opravenej hlavnej cesty cez mesto, no do dnešného dňa nie sú vyznačené priechody pre chodcov. Chcel by som požiadať, aby mesto na tento stav upozornilo správcu cesty I/18, ktorým je Slovenská správa ciest, prípadne i ministerstvo dopravy.
 
  • Z dôvodu rekonštrukcie futbalového štadióna MFK Tatran momentálne nie je k dispozícii parkovisko na Smrečianskej ulici, oproti nákupnému centru – je tam umiestnený stavebný materiál. Nikde som nezachytil informáciu o tejto skutočnosti, parkovisko je každý deň veľmi využívané. Chcem požiadať, aby do budúcnosti pri takýchto značných obmedzeniach bola verejnosť vopred informovaná.

Mestský parlament rokoval, týmto témam som sa venoval (30.11.2023)

  • Začiatkom novembra bol zrušený priechod pre chodcov na Garbiarskej ulici (blízko parkoviska pri Katolíckom dome). Nad dnes už bývalým priechodom sú umiestnené dve svetlá, ktoré tento priechod výrazne osvetľovali. Vzhľadom na zrušenie priechodu pre chodcov by bolo z môjho pohľadu vhodné spomínané špeciálne osvetlenie demontovať a nasvietiť ním iný priechod/y v meste. Navrhujem napríklad priechod na Štefánikovej ulici ktorý sa nachádza pri stojisku taxíkov – denne ním prejdú stovky chodcov smerom k železničnej stanici.

Mestský parlament rokoval, týmto témam som sa venoval (30.11.2023)

 
Michal Paška
(autor je od 23. novembra 2022 poslancom Zastupiteľstva ŽSK za Okres Liptovský Mikuláš a členom Komisie dopravy Zastupiteľstva ŽSK. V tejto komisii pôsobil ako člen ešte pred zvolením za poslanca – od 1. januára 2018.
 
Tretie volebné obdobie je poslancom Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za Podbreziny, Vitálišovce a Svätý Štefan. V mestskom zastupiteľstve je aktuálne predsedom Komisie pre bezpečnosť a ochranu verejného poriadku a podpredsedom Komisie dopravy a životného prostredia.
 
Podnety mu môžete adresovať na e-mail: michalpaska@gmail.com, tel. číslo: 0907 278 740)

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )