StudneGolem

Mestský parlament rokoval, týmto témam som sa venoval (11.9.2023)

pridané: 19.09.2023, 17:21:26 | počet zobrazení: 1367
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnilo v pondelok 11. septembra 2023.
 
Aspoň v skratke si dovoľujem informovať o témach, ktorým som sa počas zasadnutia venoval. Všetky materiály z ostatného zasadnutia nájdete TU, záznam si môžete pozrieť TU.
 

Dôležitý krok k vybudovaniu chodníka

Jedným z bodov bol aj Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta. V skratke: podarila sa dohodnúť zámena pozemkov s novým majiteľom objektu „Fitness B“. 
 
V júni som oslovil Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši s tým, aby rokoval s majiteľom s cieľom získať pozemok na Smrečianskej ulici, ktorý sa nachádza medzi frekventovanou cestou a športovým areálom (s majiteľom som hovoril predtým aj ja). Mojou veľkou snahou je, aby bol na tomto mieste vybudovaný chodník. Verím, že v budúcom roku bude realitou.
 
Mestským zastupiteľstvom odsúhlasená zámena pozemkov je dôležitým krokom, čo ma veľmi teší. Za konštruktívnu spoluprácu som poďakoval vedúcej odboru právneho Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši Miroslave Javornickej a viceprimátorovi Ľubošovi Triznovi.
 
Mestský parlament rokoval, týmto témam som sa venoval (11.9.2023)

Vyššiemu cestovnému sa zrejme nevyhneme

Dlhodobo sa venujem problematike Mestskej autobusovej dopravy v Liptovskom Mikuláši a preto som vystúpil v rámci bodu Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a Arriva Liorbus, a. s. za rok 2022.
 
Som veľmi rád, že som v roku 2019 mohol podstatnou zmenou prispieť k veľkej reforme, ktorá sa myslím jednoznačne osvedčila. Veď autobusy na hlavnej trase Podbreziny – autobusová stanica (a späť) jazdia v pravidelných intervaloch nielen počas pracovných dní, ale aj víkendov, čo cestujúci (ku ktorým sa samozrejme radím aj ja) ocenili.
 
Upozornil som však, že cestovné sa naposledy upravovalo pred asi viac ako 10 rokmi a že sa v najbližšom období zrejme nevyhneme jeho zvýšeniu, ku ktorému v ostatnom období pristúpili viaceré mestá.
 
Preferovať samozrejme budem, aby najvýhodnejšie cestovali držitelia dopravných kariet.
 
Mestský parlament rokoval, týmto témam som sa venoval (11.9.2023)

Petíciou požadovali premiestniť časť nového detského ihriska

Nové detské ihrisko vo vnútrobloku ulíc Cédrová, Dubová a Priebežná sa hneď po svojom vybudovaní tešilo veľkej obľube detí a je veľmi navštevované – veď preto sa aj detské ihriská budujú, všakže?
 
Vznikla však aj petícia podpísaná 19 obyvateľmi, ktorí požadujú premiestnenie časti detského ihriska. Jedným z argumentov bol aj neúnosný hluk spôsobený veľkým počtom detí využívajúcich detské ihrisko, ktorý znepríjemňuje život obyvateľom v predmetnom vnútrobloku.
 
Tejto téme som mal počas rokovania mestského zastupiteľstva trošku dlhšie vystúpenie, pozrieť si ho môžete aj TU.
 
Mestský parlament rokoval, týmto témam som sa venoval (11.9.2023)

Elektrikári sa dočkajú novej plošiny

Už niekoľko rokov upozorňujem na zlý stav plošiny, ktorú pri svojej práci využívajú elektrikári z Verejnoprospešných služieb. Ich prácu som viackrát (úplne oprávnene) vyzdvihol, no veľmi ma hnevali nedôstojné podmienky, ktoré majú na prácu kvôli spomínanej plošine.
 
Som rád, že sme sa dočkali a v rámci bodu Rozpočtové opatrenia mesta na rok 2023 bola schválená aj kúpa plošiny a lízing.
 
Mestský parlament rokoval, týmto témam som sa venoval (11.9.2023)

Na čom som poukázal v rámci interpelácií? (Video nájdete na konci článku)

  • V nadväznosti na moje vystúpenie k problematike nového detského ihriska vo vnútrobloku ulíc Cédrová, Dubová a Priebežná som požiadal, aby mestská polícia vo zvýšenej miere kontrolovala dodržiavanie prevádzkového poriadku na tomto detskom ihrisku.
 
  • Upozornil som na krátky časový interval pre vozidlá ktoré odbočujú na Kamenné pole v smere z mesta na svetelnej križovatke pri Kamennom poli.
 
  • Ako poslanec Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja riešim, aby bol ešte v tomto roku opravený diaľničný privádzač, teda cesta prechádzajúca aj vyššie spomínanou križovatkou. Požiadal som, aby mesto bolo pripravené v prípade potreby realizovať určité technické zmeny vo svetelnej križovatke. 
 
  • Požiadal som, aby krajnice mestských komunikácií boli od buriny či inej zelene očistené agresívnou kefou, ktorú majú Verejnoprospešné služby k dispozícii a z minulosti s ňou majú dobré skúsenosti.
 
  • Vozidlo, ktoré pri práci využíva asfaltérska čata Verejnoprospešných služieb, je vybavené len jedným majákom v prednej časti. V záujme bezpečnosti nielen asfaltérov, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky som požiadal, aby bolo poriadnymi majákmi vybavené aj v zadnej časti a teda, aby bolo pri prácach na ceste riadne viditeľné. 
 
  • Vlani bolo na Háji vybudovaný pekný malý amfitáter, z ktorého je nádherný výhľad na mesto. Požiadal som, aby bol pri ňom osadený stojan na bicykel, keďže lokalitu navštevuje aj veľa cyklistov a bicykle musia oprieť napríklad o lavičky.

 

Mestský parlament rokoval, týmto témam som sa venoval (11.9.2023)

Mestský parlament rokoval, týmto témam som sa venoval (11.9.2023)

Mestský parlament rokoval, týmto témam som sa venoval (11.9.2023)

Mestský parlament rokoval, týmto témam som sa venoval (11.9.2023)

Michal Paška
(autor je od 23. novembra 2022 poslancom Zastupiteľstva ŽSK za Okres Liptovský Mikuláš a členom Komisie dopravy Zastupiteľstva ŽSK. V tejto komisii pôsobil ako člen ešte pred zvolením za poslanca – od 1. januára 2018.
 
Tretie volebné obdobie je poslancom Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za Podbreziny, Vitálišovce a Svätý Štefan. V mestskom zastupiteľstve je aktuálne predsedom Komisie pre bezpečnosť a ochranu verejného poriadku a členom Komisie dopravy a životného prostredia.
 
Podnety mu môžete adresovať na e-mail: michalpaska@gmail.com, tel. číslo: 0907 278 740)

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )