StudneGolem

Mestský parlament rokoval, týmto témam som sa venoval (21.11.2022)

pridané: 22.11.2022, 18:14:55 | počet zobrazení: 1217
Úvodné zasadnutie novozvoleného mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši sa konalo v pondelok 21. novembra 2022. V rámci rokovania som využil možnosť vystúpiť v bode Interpelácie, kde som sa venoval nasledovným témam. (Video nájdete na konci článku).
 
 
Zlý stav zábradlia na Garbiarskej ulici
Asi pred 3 rokmi som na rokovaní mestského zastupiteľstva upozornil na zlý stav zábradlia na Garbiarskej ulici.
 
Jeho menšia časť už bola pomedzi to zničená pri dopravnej nehode, no stále je veľký úsek zábradlia hrdzavý a nebezpečný. Estetické hľadisko na tejto frekventovanej ceste tiež netreba nechať bokom. 
 
Rovnako ako v minulosti, aj teraz som navrhol poškodené a opotrebované zábradlie nahradiť vhodnou zeleňou. 
Zlý stav zábradlia na Garbiarskej ulici
 
Nespokojnosť s opravami výtlkov
V tomto roku opravy výtlkov na Podbrezinách, realizované v rámci bežnej údržby miestnych komunikácií, neprebiehali podľa mojich predstáv.
 
Kým v „hornej“ časti Podbrezín boli výtlky opravené, v časti „za vodou“, sú napríklad ešte aj dnes. Požiadal som, aby boli technológiou vhodnou v týchto poveternostných podmienkach opravené aspoň najväčšie výtlky na uliciach Kemi, Hradišská a Senická.
 
Zároveň som požiadal, aby v budúcom roku opravy v podaní Verejnoprospešných služieb prebiehali koordinovanejšie. Nech asfaltérska čata „nelietala“ po celom meste, ale ak opravuje napríklad výtlky na Podbezinách, nech je povedzme 2 týždne (pokiaľ všetko neopraví) na našom sídlisku a potom nech rovnakým spôsobom pracuje v ďalšej mestskej časti.
Nespokojnosť s opravami výtlkov
 
Bezpečnostný orez drevín na Hurbanovej ulici
Požiadal som o bezpečnostný orez drevín na Hurbanovej ulici. Konáre zasahujú do jazdného pruhu a autobusy či nákladné vozidlá, v snahe vyhnúť sa im, prechádzajú do protismeru.
Nespokojnosť s opravami výtlkov
 
Rozkopávky treba viac kontrolovať
Som si vedomý, že rozkopávkam sa pri budovaní či modernizácií rôznych sietí nevyhneme. Zároveň sú však značným zásahom do verejných priestranstiev.
 
Pri realizácii rozkopávky na Jahodovej ulici dochádzalo k znečisťovaniu verejného priestranstva, keďže partia robotníkov nemala k dispozícii mobilné toalety.
 
Požiadal som, aby príslušný odbor mestského úradu viac komunikoval s mestskou políciou, ktorá by tak mohla a mala viac kontrolovať lokality, v ktorých sa realizujú rozkopávky. 
Rozkopávky treba viac kontrolovať
 
Elektrikári potrebujú novú plošinu
Na tento problém som upozornil viackrát a urobil som tak aj na začiatku nového volebného obdobia.
 
Pracovníci elektroúdržby Verejnoprospešných služieb majú už v ozaj katastrofálnom stave plošinu, ktorou opravujú najmä poruchy na verejnom osvetlení, ale v prípade potreby robia aj iné práce. Ide o veľmi šikovných pracovníkov, ktorí neraz náhle vzniknuté rozsiahlejšie poruchy opravovali aj počas osobného voľna.
 
Plošina v zlom stave je zlou vizitkou aj pre mesto. Verím, že sa podarí zakúpiť nová v rámci postupnej a potrebnej obnovy vozového parku Verejnoprospešných služieb.
Rozkopávky treba viac kontrolovať
 
 
ODKAZY NA JEDNOTLIVÉ TÉMY (zobrazia sa po kliknutí)
 
Program zasadnutia mestského zastupiteľstva vrátane materiálov k jednotlivým bodom rokovania.
 
Záznam z rokovania mestského zastupiteľstva na YouTube Televízie Liptov.
 
Mestský parlament rokoval, týmto témam som sa venoval (21.11.2022)

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )