StudneGolem

Novinky v Mestskej autobusovej doprave

pridané: 08.12.2020, 17:56:25 | počet zobrazení: 3696
Niekoľko vysvetlení k novým cestovným poriadkom v Mestskej autobusovej doprave (MAD) v Liptovskom Mikuláši. Platiť začnú od nedele 13. decembra 2020.
 
Ako poslanec mestského zastupiteľstva sa dlhodobo venujem problematike MAD. Som veľmi rád, že sa vlani vďaka podpore mesta podarilo zrealizovať akýsi „reštart“ MAD, ktorého hlavným cieľom bolo zavedenie taktovej (pravidelnej dopravy) z autobusovej stanice na Podbreziny (a späť), posilnenie Palúdzky i zavedenie novej linky na Kamenné pole a ďalšie drobnejšie, ale potrebné zmeny. Kompletne nové sú i všetky autobusy v MAD.
 
Výsledky ukázali, že snaha pracovnej skupiny, ktorej som členom spolu so zástupcami dopravcu a vedúcim odboru dopravy Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši Gabrielom Lengyelom, nebola márna. Verím, že márna nebola ani práca na novom cestovnom poriadku, ktorý začne platiť od nedele 13. decembra 2020. Cestovný poriadok jednotlivých liniek ako i súhrn všetkých liniek MAD v našom meste nájdete na konci článku vo formáte PDF, z ktorého si ich môžete uložiť / vytlačiť.
 
Ako pravidelný cestujúci som rád, že verejná doprava má zo strany mesta podporu a že spolupráca s dopravcom, spoločnosťou ARRIVA Liorbus, a.s., je vždy na prospech cestujúcich.  
 
Linka číslo 1: Autobusová stanica – Liptovská Ondrašová 
Nová trasa linky bude z autobusovej stanice po otočku v Liptovskej Ondrašovej (a späť). Myslím si, že Liptovská Ondrašová dostáva novým cestovným poriadkom také spojenie, aké ešte nemala. Miesto doterajších 12 spojov bude jazdiť až 16! Z nich 12 bude ako linka číslo 8 alebo 9 pokračovať až na Podbreziny (v cestovnom poriadku si všimnite skratku „Po).
V opačnom smere, teda z Podbrezín, budú niektoré linky číslo 9 a 8 jazdiť až do Liptovskej Ondrašovej (v cestovnom poriadku si všimnite skratku „On“).
 
Linka číslo 2: Andice - autobusová stanica – Stošice
Nezabúda sa ani na tieto mestské časti. Spoje z Andíc o 5:00 hod a o 6:30 hod už budú jazdiť počas všetkých pracovných dní. Spoj o 13:55 hod zo Stošíc jazdil doteraz len po autobusovú stanicu: z nej už bude pokračovať až do Andíc.
Ranné spoje zo Stošíc pôjdu po novom takto: o 5:03 hod, o 6:03 a o 7:05 hod. Spoj z autobusovej stanice o 15:05 hod bude jazdiť aj cez prázdniny, čím sa zlepší aj obslužnosť Nábrežia.
 
Linka číslo 3 a 4: Autobusová stanica – Iľanovo – Ploštín
V týchto mestských častiach pôjde len o drobné zmeny. Večerný spoj pôjde z autobusovej stanice o 22:15 hod (o 10 minút skôr ako doteraz). Novinkou je spoj o 22:35 hod z Iľanova na autobusovú stanicu, ktorý z časti obslúži aj Nábrežie.
 
Linka číslo 5: Autobusová stanica - Demänová - Bodice
V pracovných dňoch pribudne nový spoj: jazdu začne v Bodiciach  o 21:55 hod. Z Kamenného poľa pôjde na zastávku pri bývalom Posádkovom dome armády: tým je zabezpečený prípadný prestup na ďalšie spoje zo zastávky na Garbiarskej ulici.
V pracovných dňoch pôjde aj zrýchlený spoj z Bodíc na autobusovú stanicu o 22:45 hod. 
 
Linka číslo 6: L. Ondrašová, otočka – ulica Garbiarska - autobusová stanica
Tu ide len o posunutie popoludňajšieho spoja z autobusovej stanice o 10 minút na 13:30 hod. 
 
Linka číslo 7: Palúdzka - ulica Garbiarska - ulica Borbisova - Podbreziny
Vlaňajšie zavedenie tejto linky, ktorá spája Podbreziny s Palúdzkou a zároveň významne rieši dopravu v rozrastajúcej sa Palúdzke (vrátane nemocnice) sa osvedčilo a tak prichádzajú ďalšie zmeny. Som presvedčený o tom, že budú pozitívne.
Spoj o 8:20 hod v pracovných dňoch bude jazdiť v celej trase:  cez Štúrovu ulicu a Nábrežie až na Podbreziny. Linka číslo 8 z Podbrezín o 10:00 hod bude zo stanice pokračovať ako linka 7 až do Palúdzky. Odchod z ulice Penkalu smerom na autobusovú stanicu bude o 10:24 hod: na Hurbanovej ulici sa bude dať prestúpiť na linku číslo 8, ktorá pôjde na Podbreziny.
Z ulice Penkalu bude o 15:15 hod jazdiť nový spoj, ktorý zo stanice bude pokračovať na Podbreziny ako linka číslo 8. Spoj o 17:00 hod bude po novom pokračovať tiež ako linka číslo 8. Cez víkend pôjde nový spoj z Penkalovej ulice o 5:40 hod na autobusovú stanicu. Z nej bude možnosť o 6:00 hod využiť linku číslo 8 na Podbreziny.
Spoj, ktorý išiel z autobusovej stanice o 20:30 hod a o 10 minút neskôr z Penkalovej ulice, sa neosvedčil (veľmi malý počet cestujúcich), preto bude zrušený.
 
Linka číslo 8: Autobusová stanica – ulica Garbiarska – Podbreziny
Najrýchlejšie spojenie mesta a najväčšieho sídliska v meste je v rámci možností zabezpečené myslím si že veľmi slušne. Aj tu sú však novinky: nový spoj pôjde z Podbrezín cez pracovné dni o 9:00 hod (doteraz v tomto čase išla linka číslo 7, tá bude jazdiť o 8:50 hod). Počas školských dní pôjde nový spoj zo stanice o 15:00 hod, spoj o 19:00 hod pôjde každý deň v roku okrem Štedrého dňa.
 
Linka číslo 9: Autobusová stanica - Rachmaninovo námestie – ulica Borbisova - Podbreziny
Tu pribudne niekoľko spojov, čím bude zabezpečená aj dopravná obslužnosť Nábrežia. Niektoré spoje budú pokračovať z Podbrezín priamo do Liptovskej Ondrašovej (v cestovnom poriadku si všimnite skratku „On“).
 
Linka číslo 10: Autobusová stanica - ulica Čs. brigády - Podbreziny
Pri tejto linke budú niektoré spoje premávať len počas školského vyučovania. Spoj linky číslo 10 (z Podbrezín o 6:10 hod) nahradí nový spoj linky číslo 2: pôjde aj cez zastávky Nálepkova (Verejnoprospešné služby) a Ulica Čs. brigády.
 
Linka číslo 11: Autobusová stanica - ulica Borbisova - Okoličné - Podbreziny
Keďže o 19:00 hod pôjde z autobusovej stanice nový spoj linky číslo 8, spoj linky číslo 11 bude jazdiť zo stanice o 19:20 hod.
 
Linka číslo 12: Podbreziny – ulica Borbisova - Demänovská cesta, Vojenská akadémia
Bez zmeny.
 
Linka číslo 13: AquaPark - Autobusová stanica - ulica  Borbisova – Podbreziny
Víkendových návštevníkov akvaparku určite poteší nový spoj z autobusovej stanice o 13:47 hod. Z akvaparku pôjde počas víkendov o 13:53 hod, z autobusovej stanice bude pokračovať na Podbreziny ako linka číslo 8.
 
Linka číslo 14: Autobusová stanica - Kaufland - Kamenné pole - ulica Garbiarska - ulica Borbisova - Podbreziny
Vlani zavedenú linku cestujúci hojne využívajú. Verím, že ocenia, že spoje z Podbrezín o 5:20 hod a o 13:00 hod pôjdu v jednom čase počas celého roka. Novinkou je, že spoj pôjde z autobusovej stanice o 21:15 hod aj počas víkendov (okrem letných prázdnin, kedy cez víkendy jazdiť nebude).

Dokumenty na stiahnutie

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )