StudneGolem

O drahšom cestovnom rokovať nebudú

pridané: 02.07.2020, 08:59:23 | počet zobrazení: 2549
Správa o pripravovanej zmene tarify v prímestskej autobusovej doprave je stiahnutá z najbližšieho rokovania Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK).
 
Ako som vás už informoval, jedným z bodov rokovania Komisie dopravy zastupiteľstva ŽSK bola vo štvrtok 25. júna 2020 aj správa o pripravovanej zmene tarify v prímestskej autobusovej doprave od 1. augusta 2020. Všetky podstatné informácie k téme, ale i moje argumenty proti zvýšeniu cestovného, s ktorými som vystúpil na rokovaní komisie, som zverejnil v tomto článku.
 
V ňom som tiež uviedol, že moje postrehy a pripomienky otvorili k tejto téme bohatú diskusiu, ktorá prebiehala v slušnom a vecnom tóne. Jej výsledkom bolo aj odporúčanie komisie dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja nezaradiť predloženú správu o pripravovanej zmene tarify v prímestskej autobusovej doprave do programu najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v pondelok 6. júla 2020.
 
V pozvánke na rokovanie zastupiteľstva zverejnenej na webe ŽSK 26. júna 2020 sa v programe nachádzal aj bod „Správa o pripravovanej zmene tarify v prímestskej autobusovej doprave“. V pozvánke, ktorú ŽSK zverejnil včera (1. júla 2020) je už informácia, že „Správa o pripravovanej zmene tarify v prímestskej autobusovej doprave“ sa sťahuje z rokovania. To znamená, že poslanci sa na rokovaní v pondelok 6. júla 2020 zmenou tarify (a teda zvýšením cestovného) zaoberať nebudú.
Uvidíme, aký vývoj prinesú v tejto problematike najbližšie „prázdninové“ týždne. Téme sa budem z pozície člena komisie dopravy Zastupiteľstva ŽSK ďalej venovať.
 
Michal Paška
(autor je poslancom Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za mestskú časť Podbreziny, Vitališovce a Svätý Štefan. 
Od 1.1.2018 je členom komisie dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
Podnety mu môžete adresovať na e-mail: m.paska@mikulas.sk alebo na telefónne číslo 0907 278 740).

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )