StudneGolem

Podnety z poslaneckej lavice (25.6.2020)

pridané: 29.06.2020, 20:41:17 | počet zobrazení: 2896
Prinášam prehľad podnetov, ktoré som v rámci interpelácii predložil na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 25.6.2020.
 
Zlý stav „lesíka“ oproti železničnej zastávke
Od železničného priecestia pri železničnej zastávke v Okoličnom až plus mínus k cvičisku pre psov neďaleko samoobslužnej autoumyvárky sa nachádza súbežne so železničnou traťou chodník, popri ktorom sú dreviny. 
 
Viaceré dreviny už zasahujú do telesa chodníka a sú tiež dobrou „skrýšou“ pre rôzne osoby, ktoré tu konzumujú alkoholické nápoje a znečisťujú verejné priestranstvo. Chcel by som požiadať o orez problémových drevín (rád ukážem na tvare miesta konkrétne problémové miesta). 
 
Zároveň chcem požiadať, aby mestská polícia v rámci hliadkovacej činnosti kontrolovala vzhľadom na vyššie uvedené aj túto lokalitu. Myslím si, že po orezaní drevín a dohľade mestskou políciou môže vzniknúť pekná lokalita napríklad na prechádzky.
 
Výmena poškodených drevín
V pondelok 15. júna 2020 som mestskému úradu doručil žiadosť týkajúcu sa stavu drevín na sídlisku Podbreziny. Požadujem v nej výmenu poškodených či vyschnutých drevín, zároveň som požiadal aj o kontrolu niektorých problémových drevín. 
 
Chcem touto cestou požiadať, aby sa uvedenej problematike venovala náležitá pozornosť. Mám za to, že pre správcu zelene, Verejnoprospešné služby, ide o záležitosť bežnej údržby. 
 
Zlý stav oplotenia na detskom ihrisku
Začiatkom tohto týždňa (22.6.2020) som mestský úrad i správcu detských ihrísk (Verejnoprospešné služby) upozornil na poškodené oplotenie na detskom ihrisku na Morušovej ulici – pri „hornej“ pešej zóne. 
 
Nedostal som spätnú väzbu, tak chcem touto cestou požiadať o kontrolu oplotenia na predmetnom ihrisku a o zabezpečenie jeho opravy.
 
Nebezpečný stav cesty v Palúdzke
Dnes (25.6.2020) som e-mailom oslovil Slovenskú správu ciest s požiadavkou o opravu výtlkov na ceste I/18 v Palúdzke. Konkrétne ide o Palúčanskú ulicu v úseku od križovatky s ulicou Penkalu po križovatku s ulicou Demänovská.
 
Predmetný úsek okrem vodičov využívajú aj cyklisti, často ide aj o zamestnancov Liptovskej nemocnice s poliklinikou. Hlavne stav krajnice v tomto úseku je na viacerých miestach veľmi nebezpečný, rovnako nebezpečné sú i viaceré výtlky pri vstupe na parkovisko (oproti bráne pri nemocničnej lekárni). 
 
Chcem poprosiť, aby s rovnakou požiadavkou Slovenskú správu ciest oslovilo aj mesto Liptovský Mikuláš.
 
Michal Paška
(autor je poslancom Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za mestskú časť Podbreziny, Vitališovce a Svätý Štefan. 
Od 1.1.2018 je členom komisie dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
Podnety mu môžete adresovať na e-mail: m.paska@mikulas.sk alebo na telefónne číslo 0907 278 740).

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )