StudneGolem

Drahšie cestovné v prímestskej autobusovej doprave?

pridané: 25.06.2020, 20:40:46 | počet zobrazení: 3473
Na dnešnom rokovaní Komisie dopravy zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa hovorilo aj o pripravovanej zmene tarify v prímestskej autobusovej doprave.
 
ŽSK, ktorý prevádzkuje prímestskú autobusovú dopravu aj v liptovskom regióne, plánuje od 1. augusta 2020 zmenu tarify v prímestskej autobusovej doprave. Zmena spočíva najmä v prechode z pásmovej tarify na kilometrickú tarifu a v zjednotení poskytovaných zliav. 
 
Kompletnú správu s podrobnosťami prinášam v prílohe na konci článku. V nasledujúcich riadkoch zhrniem najpodstatnejšie argumenty, s ktorým som na rokovaní komisie dnes vystúpil.
 
Zvýšenie najmä pri vzdialenosti do 25 kilometrov
Návrh priznáva, že zmenou tarify sa niektorým cestovné zvýši a niektorým, naopak, zníži. Výrazne má klesnúť na dlhšie vzdialenosti, teda po 25 kilometri. 
 
A tu je z môjho pohľadu prvý problém: drvivá väčšina cestujúcich necestuje na viac ako 25 kilometrov. Navrhované zvýšenie sa teda najviac dotkne najväčšieho počtu cestujúcich. Zvýšenie ceny má nastať pri oboch typoch platieb: v hotovosti i prostredníctvom dopravnej karty, i keď kvitujem, že cestovné zaplatené prostredníctvom dopravnej karty vyjde lacnejšie. 
 
Príklady výšky ceny cestovného
Príklad: teraz je platná minimálna tarifa do 4 kilometrov. V hotovosti za „celý lístok“ zaplatíte 65 centov, kartou 59 centov. Nový návrh počíta s tým, že napríklad pri precestovanej vzdialenosti 4 kilometre zaplatíte v hotovosti 80 centov a pri platbe kartou 66 centov. 
 
Ďalší príklad, akých môžem napísať mnoho: teraz pri vzdialenosti 8-10 kilometrov zaplatíte v hotovosti 80 centov, kartou o 5 centov menej. Návrh novej tarify napríklad pri vzdialenosti 10 kilometrov počíta s cestovným v hotovosti vo výške 1,10 eur a pri platbe kartou vo výške 90 centov.
 
Kompletný návrh tarify prinášam v priloženej fotografii, pod ňou je aktuálne platná tarifa.
Koho v autobusoch vozíme?
Uvedomiť si treba jedno, čo som povedal aj na komisii: v autobusoch v najväčšej miere vozíme pracujúcich ľudí (cesta z a do práce), študentov a seniorov.
 
Zvýšenie ceny cestovného sa pracujúcich dotkne negatívne. Ľahko sa dá vyrátať, o koľko vám stúpnu náklady na dopravu, ak denne cestujte 2 krát (z a do práce). Počas bežného týždňa ste tak v autobuse 10 krát, mesačne 40 krát. 
 
Obávam sa toho najhoršieho: pri zvýšení cestovného tí, čo budú môcť, začnú miesto autobusov využívať autá (napríklad viac ľudí pôjde do práce na jednom aute). Čo tým dosiahneme? Na cestách bude viac áut a v autobusoch menej cestujúcich. Príjem z cestovného tak môže byť v krátkom čase nižší (za drahšie cestovné bude v autobusoch menej ľudí). 
 
Aj kartu si treba vybaviť a zaplatiť
Aby som len nekritizoval: ocenil som pripravované zavedenie prestupových cestovných lístkov i fakt, že platba dopravnou kartou bude výraznejšie lacnejšia ako platba v hotovosti vodičovi (aj tak však podľa návrhu zaplatíte za cestovné viac ako doteraz). 
 
Aj pri dopravnej karte si treba uvedomiť, že jej vydanie nie je zadarmo, aktuálne stojí 4 eurá. Vybaviť si ju môžete napríklad v Liptovskom Mikuláši na autobusovej stanici. Je otázne, či obyvateľ niektorej z obcí napríklad v hornom Liptove pôjde na autobusovú stanicu do Liptovského Mikuláša len kvôli zabezpečeniu si dopravnej karty. 
 
Komisia odporúča správu nezaradiť
Som veľmi rád, že moje postrehy a pripomienky otvorili k tejto téme bohatú diskusiu, ktorá prebiehala v slušnom a vecnom tóne. 
 
Jej výsledkom je aj odporúčanie komisie dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja nezaradiť predloženú správu o pripravovanej zmene tarify v prímestskej autobusovej doprave do programu najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva.
 
Z rokovania vyplynula tiež žiadosť na odbor dopravy, ktorý má  spracovať a predložiť koncepciu na určenie tarify v prímestskej autobusovej doprave jedenkrát v každom kalendárnom roku (naposledy sa cestovné menilo v roku 2012 - cieľom je aj zabrániť „skokovému“ zvýšeniu cestovného).
 
Michal Paška
(autor je poslancom Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za mestskú časť Podbreziny, Vitališovce a Svätý Štefan. 
Od 1.1.2018 je členom komisie dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
Podnety mu môžete adresovať na e-mail: m.paska@mikulas.sk alebo na telefónne číslo 0907 278 740).

Dokumenty na stiahnutie

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )