StudneGolem

Mestský parlament zasadal: týmto témam som sa venoval

pridané: 18.12.2017, 20:15:39 | počet zobrazení: 3160
O osobnostiach, na ktoré môžeme byť v mestečku hrdí. O nedôstojnom vzhľade chodníkov v roku 2017. O tom, aby chlapi pri svojej práci neriskovali. O tom, že sídlisko s vianočnou výzdobou netvorí len jedna časť.
 
Dovoľujem si vás informovať o svojich vystúpeniach na rokovaní ostatného Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši. Uskutočnilo sa vo štvrtok 14. decembra 2017.
 
Udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš“ in memoriam pre Martu Sališovú
 
V úvode rokovania sme schválili udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš“ in memoriam pre Martu Sališovú – rodáčka z Liptovského Mikuláša bola významnou chemičkou. Pri tomto bode som uviedol, že z pozície predsedu komisie kultúry som komunikoval s rodinou pani Sališovej, ktorá tiež dala podnet na ocenenie. Môžeme byť hrdí, že v Liptovskom Mikuláši sa narodila taká významná osobnosť. 
 
Ocenenie bude rodine pani Sališovej odovzdané na tradičnom Novoročnom koncerte. Uskutoční sa v nedeľu 7. januára 2018 o 16:00 hodine v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši.
 
Nové ulice v Liptovskom Mikuláši
 
Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš bolo tiež jedným z bodov rokovania. Túto problematiku sme preberali aj na komisii kultúry, kde sme nové názvy ulíc odporučili schváliť poslaneckému zboru. Tak sa aj stalo.
 
Pri tomto bode som uviedol, že bodaj by sme o nových názvoch ulíc hlasovali aj 2-3 krát do roka. Je to neklamný znak toho, že mestečko sa rozrastá, čo má veľký význam aj na vývoj počtu obyvateľov.
 
Plán rekonštrukcií miestnych komunikácií na roky 2018 – 2023
 
Je výborné, že odbor dopravy a životného prostredia Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši pod vedením Gabriela Lengyela vypracoval plán rekonštrukcií miestnych komunikácií na roky 2018 – 2023. Dočítate sa v ňom, v akom technickom stave sú jednotlivé komunikácie, v akom štádiu prípravy je ich rekonštrukcia a čo je hlavné, kedy by rekonštrukcia mala byť zrealizovaná.
 
Z pozície poslanca mestského zastupiteľstva som podobný „plán“ za sídlisko Podbreziny vypracoval a Mestskému úradu v Liptovskom Mikuláši doručil ešte v septembri v roku 2015. Niečo sa už z neho zrealizovalo, ďalšie potrebné aktivity čakajú na prísun financií z mestskej kasy.
 
V spomínanom pláne rekonštrukcií miestnych komunikácií na roky 2018 – 2023 figurujú aj opravy chodníkov v dvoch vnútroblokoch na Podbrezinách: ulice Kemi – Lounská a Kemi – Hradišská. Podľa plánu by sa mali opraviť až v roku 2022, hoci v dokumente je ich stav označený ako havarijný.
 
Na zastupiteľstve som vystúpil s požiadavkou, aby sa aspoň vnútroblok Kemi – Hradišská opravil už v nasledujúcom roku. Ide o skutočne zanedbaný „dvor“ – chodník je betónový odvtedy, čo sa sídlisko postavilo a vek je na jeho stave veru už poriadne vidieť. Argumentoval som aj tým, že v roku 2017 je nedôstojné, aby chodníky na najväčšom sídlisku v meste mali ešte pôvodný betónový povrch. Uvedený chodník navyše nie je široký, čiže nepredpokladám vysoké náklady na jeho pokrytie asfaltovým povrchom. Verím, že sa práce podarí zrealizovať v budúcom roku.
 
Reč prišla aj na stav cesty I/18 – hlavný ťah Liptovským Mikulášom, ktorý by si zaslúžila poriadnu opravu, nielen „plátanie“. Ide však o cestu, ktorej správcom je Slovenská správa ciest a vlastníkom je štát. Ten na budúci rok počíta v rámci celého Slovenska vyčleniť na cestu prvej triedy rovnakú sumu ako v tomto roku – na údržbu 3000 kilometrov ciest prvej triedy v rámci celej krajiny pôjde suma 40 miliónov €. Na svojom webe o tom informoval Denník N.
 
Nech chlapi pri práci neriskujú
 
Jedným z bodov štvrtkového rokovania bol aj „Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb (VPS) mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020“.
 
V tomto bode som si zobral slovo, aby som sa pristavil pri kapitálových transferoch (účelových financií od mesta pre VPS – nákup techniky). Túto problematiku som už riešil na jednom z predchádzajúcich zasadnutí mestského zastupiteľstva: v zlom stave je vysokozdvižná plošina, ktorú pri údržbe verejného osvetlenia (a napríklad aj pri montáži vianočnej výzdoby) využívajú elektrikári z VPS. Dvojica skutočne šikovných chlapov odvádza výbornú prácu. Priznám, že často s obavami sledujem, keď pracujú vo výškach na plošine, ktorá už má najlepšie roky bez debaty za sebou...
 
Primátora mesta Jána Blcháča som požiadal, aby spolu s VPS našli zdroje na kúpu novej plošiny. Primátor uviedol, že sa tejto problematike mesto s VPS bude venovať. Verím, že nová plošina bude v budúcom roku pre elektrikárov realitou.
 
Rozšírenie vianočnej výzdoby
 
Ako som už informoval na Facebooku, ešte vlani (18. novembra 2016) som na mestskom zastupiteľstve poukázal na nedostatočnú vianočnú výzdobu na Podbrezinách. Spomínate si na pár starých hviezdičiek na pešej zóne... 
 
Našťastie, už sú minulosťou a pešia zóna s 24 novými prvkami a stromčekom pri „dolnej“ Jednote vyzerá oveľa lepšie. Lenže, Podbreziny nie sú len pešia zóna, patrí k nim aj horná časť sídliska (kde je takisto pešia zóna). V bode interpelácie som preto požiadal primátora mesta, aby sa v budúcom roku osadila vianočná výzdoba aj v hornej časti sídliska (lampy pri pešej zóne sú na to priam stvorené).
 
Primátor zastupiteľstvo informoval, že v modernizácii a rozšírení vianočnej výzdoby bude mesto pokračovať. Nechajme sa spoločne prekvapiť, ako takto o rok opeknie aj horná časť sídliska.
 
Michal Paška
(autor je poslancom Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za mestskú časť Podbreziny, Vitališovce a Svätý Štefan. Je tiež predsedom komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve. 
Od 1.1.2018 bude členom komisie dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
Podnety mu môžete adresovať na e-mail: m.paska@mikulas.sk alebo na telefónne číslo 0907 278 740). 
 
ODKAZY NA JEDNOTLIVÉ TÉMY (zobrazia sa po kliknutí)
 
 
 
 
 

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )