StudneGolem

Dvaja policajti sú v tejto dobe na mesto málo

pridané: 18.02.2017, 09:49:27 | počet zobrazení: 6300
Problémom je tiež mestský kamerový systém. Jeden pár očí na sledovanie množstva kamier je jednoducho málo.
 
Vo štvrtok sa konalo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši. Jedným z bodov bola aj Správa o činnosti mestskej polície v roku 2016. Nakoľko sa tejto téme dlhodobo podrobnejšie venujem, vystúpil som s nasledovným príspevkom, v ktorom je všetko podrobne vysvetlené.
 
 
Vážený pán primátor,
kolegovia poslanci, prítomní.
 
V prvom rade ďakujem príslušníkom mestskej polície za odvedenú prácu v uplynulom roku a náčelníkovi mestskej polície za predloženú správu.
 
Ako som sa v nej dočítal, mestská polícia v našom meste vznikla v roku 1991, teda v roku 2016 to bolo presne 25 rokov. Myslím si, že štvrťstoročie jej existencie je dosť vážna príležitosť na to, aby si mesto pripomenulo túto udalosť. Žiaľ, vlani som nikde nezachytil informáciu o tomto výročí. To len na okraj.
 
Činnosť mestskej polície na území nášho mesta sa snažím vnímať veľmi pozorne. Všetkým by nám malo záležať na tom, aby bol Liptovský Mikuláš bezpečným a pokojným mestom. Nielen pre nás obyvateľov, ale i pre tisícky turistov, ktorí naše mesto ročne navštívia. 
 
Jeho územie je veľké, je logické, že policajt nemôže striehnuť na každom rohu, v každej uličke. V správe sa píše, že počet mestských policajtov je 33, no, žiaľ, nie je to počet príslušníkov, ktorí reálne môžu byť v uliciach. Ich počet je približne o 7 príslušníkov nižší. Jednoducho si ktokoľvek z nás môže vyrátať, koľko mestských policajtov denne slúži v uliciach Liptovského Mikuláša, keď sa riadime zákonníkom práce a odrátame si dovolenky či práceneschopnosť. Sú to maximálne štyria príslušníci, no, žiaľ, niekedy sa stáva, že v dennej či nočnej službe máme len jednu hliadku, teda dvoch mestských policajtov.
 
Nikto z nás nemusí byť bezpečnostným analytikom aby vedel, že dvaja ľudia sú na stráženie tak veľkého územia málo. Od mestskej polície chceme, aby sa venovala dodržiavaniu dopravného značenia, preventívnemu hliadkovaniu v uliciach, aby ju bolo vidno pri školách, v parkoch, aby sledovala nezodpovedných psíčkarov, aby zabraňovala vzniku nelegálnych skládok. Mohol by som pokračovať... Chceme ju vidieť všade – v centre mesta, na Podbrezinách, na Nábreží i v ďalších mestských častiach – ako je Iľanovo či Demänová. 
 
Povedzme si úprimne, je to pri súčasných počtoch mestských policajtov možné? Podľa mňa nie je. Ak je v službe jedna hliadka a rieši dopravný priestupok povedzme v centre mesta, nemôže okamžite zasiahnuť na Podbrezinách, kde sa, povedzme, pochytili asociáli. Takýchto príkladov by som mohol uviesť desiatky. 
 
Pomocníkom mestskej polície je aj mestský kamerový systém. Som veľmi rád, že v Liptovskom Mikuláši je 23 kamier, ďalších 6 by malo pribudnúť v tomto roku. Za túto aktivitu chcem pánovi náčelníkovi poďakovať, rovnako aj tu prítomnému štátnemu tajomníkovi ministerstva vnútra Rudolfovi Urbanovičovi (kamery budú financované z financií ministerstva vnútra). 
 
Chcem však poznamenať, že vo večerných v nočných hodinách toto už značné množstvo kamier obsluhuje jeden človek – operačný príslušník mestskej polície. Určite mi, kolegyne a kolegovia, dáte za pravdu keď poviem, že jeden pár očí je na také množstvo kamier jednoducho málo. Ak pozorne sleduje kameru na Podbrezinách, nemôže v rovnakom čase sledovať aj tú, ktorá je napríklad na Nábreží. Operačný príslušník navyše riadi činnosť mestských policajtov v teréne a prijíma a vyhodnocuje telefonické oznámenia na tiesňovej linke mestskej polície 159, čo je mimoriadne zodpovedná práca. 
 
Mohol by som menovať niekoľko bezpečnostných problémov, ktoré sú v našom meste aj v tomto období. Tých, ktorých táto problematika úprimne zaujíma o nich vedia, tým, ktorým je to ukradnuté, je zbytočne o tom hovoriť.
 
Vážený pán primátor, 
kolegovia poslanci a poslankyne. Bezpečnosť je témou, na ktorej by malo záležať úplne všetkým, ktorí sme zodpovední za Mesto Liptovský Mikuláš. Z médií vieme mnoho-mnoho prípadov, ktoré sa možno ani nemuseli stať. Zvlášť v tejto, veľmi, „zvláštnej“ dobe, ktorú žijeme. 
 
Dovolím si preto v závere predniesť pozmeňovací návrh, ktorý reaguje na vyššie uvedené skutočnosti. V bode II, navrhujem doplniť písmeno g. „Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že pri tvorbe rozpočtu Mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 je potrebné venovať zvýšenú pozornosť personálnemu stavu Mestskej polície – zvýšiť počet príslušníkov mestskej polície, ktorí budú vykonávať hliadkovaciu činnosť a obsluhovať mestský kamerový systém.“
 
Za môj pozmeňovací návrh hlasovalo 18 poslancov. Jeden bol proti, jeden sa zdržal, jeden nehlasoval.

V interpeláciách som poďakoval za veľmi vydarené oceňovanie športovcov mesta, ktoré sa v dome kultúry konalo minulý týždeň.
 
Moje poďakovanie patrilo aj kolegovi poslancovi Miroslavovi Nesetovi, ktorý v jednom z bodov rokovania navrhol kúpu defibrilátora. Zastupiteľstvo jeho návrh schválilo, umiestnený bude v Centre služieb občanom mesta na prízemí Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )