StudneGolem

Rozpočet kraja je schválený, poznáme aj nových podpredsedov

pridané: 30.01.2023, 20:15:38 | počet zobrazení: 1326
Schválenie rozpočtu na tento rok bolo hlavným bodom zasadnutia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v pondelok 30. januára 2023.
 
Rozpočet určite prejde zmenami
40 poslancov hlasovalo za predložený návrh rozpočtu, 12 sa pri hlasovaní zdržalo.  Hneď v úvode však treba uviesť, že rozpočet, prijímaný v tejto turbulentnej dobe, bude určite v ďalšom období podrobený viacerým zmenám a aj z tohto dôvodu som ho pri hlasovaní podporil.
 
Rozpočet kraja bol schválený na úrovni 241 miliónov eur a podrobnejšie ho opisuje aj článok TASR, ktorý si môžete prečítať TU.
 
Investície v našom okrese
Aspoň heslovite spomeniem investície, ktoré by sa v okrese Liptovský Mikuláš mali realizovať v tomto roku. Ako som však uviedol vyššie, rozpočet bude v tomto roku ešte určite podrobený zmenám a tak verím, že sa postupne rozšíri aj zoznam investícií v našom okrese.
 
Poznámka: pri niektorých investíciách sa počíta s financovaním z externých zdrojov.
 
  • Rekonštrukcia mosta v Jalovci
  • Vybudovanie okružnej križovatky v Liptovskom Hrádku (Pod Skalkou)
  • Zosilnenie povrchu cesty na Hutách
  • Rekonštrukcia mosta ponad rieku Váh v Liptovskom Mikuláši (blízko Areálu vodného slalomu Ondreja Cibáka)
  • Kúpa CT prístroja pre Liptovskú nemocnicu s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši
  • Stavebné úpravy Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši (dofinancovanie z roku 2022)
  • Prvá etapa stavebných úprav Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši (dofinancovanie z roku 2022)
  • Prvá etapa stavebných úprav Strednej odbornej školy stavebnej v Liptovskom Mikuláši (dofinancovanie z roku 2022).
 
Odvolanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Nášho okresu sa týkalo odvolanie Richarda Gregora z funkcie riaditeľa Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Odvolaná bola aj Andrea Šišilová z postu riaditeľky Centra sociálnych služieb Eden v Liptovskom Hrádku, obaja k 31. máju 2023.
 
V tomto prípade ide o „tradičné“ odvolanie v dôsledku ukončenia funkčného obdobia v rámci príslušnej smernice ŽSK (funkčné obdobie 4 roky platí ešte pre právne vzťahy založené pred nadobudnutím účinnosti smernice od 1. 11. 2021).
 
Následne budú na tieto miesta vypísané výberové konania, do ktorých sa, samozrejme, môžu prihlásiť aj títo riaditelia.
 
Noví podpredsedovia kraja
Od 1. februára 2023 bude mať ŽSK dvoch nových podpredsedov, ktorí boli zvolení na návrh predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej.
 
Peter Weber bude na výkon tejto funkcie dlhodobo uvoľnený a bude mať mesačnú odmenu vo výške 80 % z platu predsedu samosprávneho kraja vrátane paušálnych náhrad.
 
Branislav Tréger nebude na výkon funkcie podpredsedu kraja dlhodobo uvoľnený. Nárok má na náhradu výdavkov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s výkonom jeho funkcie.
 
Zníženie poslaneckých odmien
Na rokovaní došlo aj k odsúhlaseniu zníženia poslaneckých odmien. Kým doteraz bolo možné poslancovi, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, ročne poskytnúť odmenu najviac v sume 20 - násobku minimálnej mesačnej mzdy, po novom je to 18 - násobok.
 
V článku neuvádzam všetky body, ktorým sa zastupiteľstvo venovalo. Nájdete ich TU.
 
Michal Paška
(autor je od 23. novembra 2022 poslancom Zastupiteľstva ŽSK za Okres Liptovský Mikuláš a členom Komisie dopravy Zastupiteľstva ŽSK. V tejto komisii pôsobil ako člen ešte pred zvolením za poslanca – od 1. januára 2018.
 
Tretie volebné obdobie je poslancom Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za Podbreziny, Vitálišovce a Svätý Štefan. V mestskom zastupiteľstve je aktuálne predsedom Komisie pre bezpečnosť a ochranu verejného poriadku a členom Komisie dopravy a životného prostredia.
 
Podnety mu môžete adresovať na e-mail: michalpaska@gmail.com, tel. číslo: 0907 278 740)
 
Z rokovania zastupiteľstva.

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )