StudneGolem

Mestský parlament rokoval (16.1.2023), týmto témam som sa venoval

pridané: 24.01.2023, 18:01:48 | počet zobrazení: 578
Voľba hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš, zriadenie mestskej rady a voľba jej členov či voľba predsedov, členov a tajomníkov komisií boli témami rokovania Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 16. januára 2023.
 
Nová hlavná kontrolórka
Za novú hlavú kontrolórku bola v tajnej voľbe na obdobie rokov 2023 - 2029 zvolená právnička Bibiana Forgáčová z Liptovského Mikuláša.
 
O túto funkciu sa uchádzali pôvodne piati kandidáti, hlasovalo sa však napokon len o troch, pretože dvaja z pôvodných kandidátov svoju prihlášku stiahli.
 
Zloženie mestskej rady
Rovnako v tajnej voľbe sa volila aj mestská rada, ktorej zriadenie bolo odsúhlasené mestským zastupiteľstvom.
 
Rudolf Urbanovič, Ľuboš Trizna, Jaroslav Barok, Miroslav Boďa, Matej Géci, Jaroslav Grešo, Martin Lichardus a Tomáš Martaus. To je menoslov poslancov, ktorí sa stali členmi mestskej rady.
 
Schválenie členov komisií
V tomto volebnom období budú pri mestskom zastupiteľstve pôsobiť tieto komisie:
 
  • komisia územného rozvoja a výstavby
  • komisia dopravy a životného prostredia
  • komisia pre mládež, školstvo a vzdelanie
  • komisia pre rozvoj podnikania, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce
  • komisia sociálnych veci, zdravotníctva a rozvoja bývania
  • komisia kultúry a historického dedičstva
  • komisia športu a rozvoja verejného zdravia
  • komisia služieb mesta a energetiky
  • komisia finančná a majetkovo-právna
  • komisia pre bezpečnosť a ochranu verejného poriadku
V komisii dopravy a životného prostredia som bol zvolený za člena a v novovzniknutej komisii pre bezpečnosť a ochranu verejného poriadku za predsedu.
 
Zloženie komisií, ako i všetky materiály, o ktorých mestské zastupiteľstvo rokovalo, nájdete TU.
 
 
Požiadavky, ktoré som adresoval v rámci interpelácií (video nájdete na konci článku)
 
1. Vlani som požiadal o realizáciu bezbariérových úprav na Priebežnej ulici. Hoci mi bola prisľúbená ich realizácia, nedošlo k nej. Chcem teda požiadať aby sa bezbariérové úpravy na Priebežnej ulici zrealizovali v tomto roku. Nejde o finančne náročnú požiadavku, dá sa zrealizovať aj v rámci bežnej údržby.
Vlani som požiadal o realizáciu bezbariérových úprav na Priebežnej ulici.
 
2. Pri kontajnerovom stojisku pri bytovom dome na Žiarskej ulici číslo 604 (od „dolnej“ zastávky v smere do mesta hneď vpravo) sú dve nádoby na zber plastov. Jedna z nich je nefunkčná – nedá sa otvoriť. Z uvedeného dôvodu si dovoľujem požiadať o jej výmenu.
Jedna nádoba na plasty je nefunkčná.
 
3. Už dávnejšie som upozornil na zlý stav prídlažby na Hodžovej ulici, jedná sa o parkovacie miesta pri pošte. Z pochopiteľných dôvodov sú tieto parkovacie miesta maximálne využívané, no spomínaná prídlažba je na mnohých miestach už veľmi poškodená, dôsledkom čoho sú pri parkovacích miestach veľké výtlky. Chcel by som navrhnúť odstránenie spomínanej poškodenej prídlažby a nahradiť ju asfaltom.
Už dávnejšie som upozornil na zlý stav prídlažby na Hodžovej ulici
 
4. Chcem upozorniť na opotrebované informačné tabule s mapou mesta či regiónu, ktoré sa nachádzajú napríklad pri nástupišti autobusovej stanice, pred OC central či pred autobusovou zastávkou v Okoličnom. Mapy sú už veľmi slabo viditeľné, čo nie je dobrá vizitka pred turistami. Požiadal by som o aktualizáciu máp, aby plnili svoj účel.
Mapy sú už veľmi slabo viditeľné,
 
Záznam z rokovania mestského zastupiteľstva na YouTube Televízie Liptov si pozrite TU.
 
VIDEO: Interpelácie predložené na rokovaní mestského zastupiteľstva

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )