StudneGolem

Mestský parlament rokoval, týmto témam som sa venoval (29.12.2022)

pridané: 01.01.2023, 16:33:19 | počet zobrazení: 1196
Schválenie rozpočtu mesta na rok 2023 bolo hlavným bodom posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v roku 2022, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 29. decembra.
 
S rozpočtom dostali zelenú aj investície
K rozpočtu len stručne, celý ho nájdete TU. Po štyroch (!) rokoch mesto teda nezačína nový rok v rozpočtovom provizóriu, ale s riadne schváleným rozpočtom na úrovni 42 miliónov eur. 
 
Dostatočnú podporu pri hlasovaní našli aj investičné projekty, ktoré by sa mali zrealizovať v roku 2023. Čo sa týka Podbrezín, teší ma, že by sa mala vyriešiť katastrofálna situácia s parkovaním na Hradišskej ulici a opravený by mal byť aj chodník v celom úseku Žiarskej ulice (popri hlavnej ceste cez Podbreziny): od odbočky z Okoličného až po garážový dom pri „strednej“ autobusovej zastávke. 
 
Budovať sa má aj parkovisko na Hradišskej ulici.
Budovať sa má aj parkovisko na Hradišskej ulici.
 
Stav chodníka popri hlavnej ceste na Žiarskej ulici je katastrofálny. V tomto roku má byť opravený v celom úseku.
Stav chodníka popri hlavnej ceste na Žiarskej ulici je katastrofálny. V tomto roku má byť opravený v celom úseku.
 
Investície by malo byť „cítiť“ aj  iných mestských častiach, ich zoznam nájdete v priloženej tabuľke.
 
Tieto chodníky a cesty majú byť v tomto roku kompletne opravené.
Tieto chodníky a cesty majú byť v tomto roku kompletne opravené.
 
Udelenie ocenení „Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš“ a „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ 
Na zasadnutí sme schválili aj udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš“ Karolovi Komanderovi in memoriam a Ladislavovi Paškovi in memoriam. Ocenenie pre Ladislava Pašku ma osobne veľmi potešilo, ide o môjho dedka. 
 
Rovnako bolo schválené aj udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ Jozefovi Lukáčovi a Vladimírovi Bátikovi.
 
Ocenia budú odovzdané na Novoročnom koncerte 8. januára 2023.
 
Potreba plošiny pre elektrikárov
Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš na rok 2023 a roky 2024 – 2025 bol tiež jedným z bodov rokovania. Pripomenul som potrebu kúpy plošiny pre elektrikárov. Podrobnejšie som sa k tejto téme nevyjadroval, nakoľko som o nej hovoril na novembrovom zasadnutí.
 
Požiadavky, ktoré som adresoval v rámci interpelácií (video nájdete na konci článku)
1. V tomto roku som predložil požiadavku na zakúpenie a osadenie kombinovanej dvojhodačky na detské ihrisko na ulici Kemi a váhadlovej hojdačky na detské ihrisko na Jefremovskej ulici, ktorá však nebola zrealizovaná. Uvedomujem si, že problémom mohlo byť aj rozpočtové provizórium, v ktorom sa mesto nachádzalo. Rozpočet však už máme schválený a tak chcem požiadať, aby sa táto požiadavka, z príslušnej rozpočtovej kapitoly, zrealizovala v roku 2023. 
 
2. Ako človeka, ktorý prakticky na dennej báze využíva mestskú autobusovú dopravu, ma mrzí stav sklenených výplní autobusových zastávok. Už letmý pohľad ukazuje, že neboli dlhší čas umyté, čo nie je dobrá vizitka mesta turizmu. Momentálne je aj vhodné počasie na to (keďže sa nevykonáva zimná údržba), aby Verejnoprospešné služby mohli realizovať túto aktivitu, o čo chcem týmto požiadať. 
Sklenené výplne autobusových zastávok neboli dlhšie umyté.
Sklenené výplne autobusových zastávok neboli dlhšie umyté.
 
3. Navrhujem vykonať jednoduchú úpravu ostrovčeka na Štefánikovej ulici (oproti Haku). Pri priechode, v tesnej blízkosti  ostrovčeka, sa tvorí počas dažďov mláka, ktorá komplikuje prechod chodcom. V záhone stačí vykopať menšiu ryhu, aby voda z priestoru priechodu odtiekla do záhonu.
Jednoduchá úprava vyrieši problém.
Jednoduchá úprava vyrieši problém.
 
4. Dovolím si požiadať o smerovanie pozornosti na lávku ponad rieku Smrečianka, blízko zariadenia pre seniorov na Jefremovskej ulici. Mám za to, že by sme sa mali zaoberať možnosťou zvýšenia zábradlia na tejto lávke, ktoré je podľa môjho názoru dosť nízke a môže hroziť riziko úrazu – zvlášť pri možnom pošmyknutí najmä v zimnom období. Bolo by vhodné k tejto problematike zvolať stretnutie priamo na tvare miesta.
Lávka ponad Smrečianku.
Lávka ponad Smrečianku.
 
5. V rámci bežnej údržby chcem požiadať o orez konárov, ktoré zasahujú do telesa parkoviska na Hradišskej ulici – medzi bytovými domami 1-5 a 6-8. Ide o parkovisko, ktoré sa má v nasledujúcom roku rekonštruovať. Rekonštrukcia však určite nebude realizovaná „hneď“, - orez považujem zrealizovať aj z dôvodu, aby v zimnom období nedošlo k zlomeniu konárov a poškodeniu zaparkovaných vozidiel. 
Konáre zasahujú do telesa parkoviska.
Konáre zasahujú do telesa parkoviska.
 
ODKAZY NA JEDNOTLIVÉ TÉMY (zobrazia sa po kliknutí)
 
Program zasadnutia mestského zastupiteľstva vrátane materiálov k jednotlivým bodom rokovania.
 
Záznam z rokovania mestského zastupiteľstva na YouTube Televízie Liptov.
 
 
VIDEO: Interpelácie predložené na rokovaní mestského zastupiteľstva

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )