StudneGolem

Stoličné dni potrebujú reštart, rovnako i autobusová doprava

pridané: 23.06.2019, 17:47:27 | počet zobrazení: 3323
Stoličné dni i mestská autobusová doprava potrebujú „reštart“, najväčším bohatstvom Verejnoprospešných služieb sú jej skúsení zamestnanci. Nielen o týchto témach som hovoril na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva.
 
Vo štvrtok 20. júna 2019 sa konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši. V krátkosti si dovoľujem informovať o témach, ku ktorým som sa vyjadroval.
 
Rekonštrukcie staníc dobrovoľných hasičov
 
S prispením ministerstva vnútra má mesto záujem zrekonštruovať hasičské stanice pre dobrovoľných hasičov v Liptovskej Ondrašovej a v Ploštíne. Verím, že všetko pôjde ako má a hasiči budú mať čo najdôstojnejšie podmienky na svoju prácu. Tú robia zadarmo, na úkor svojho voľného času i rodiny. Preto som im pri tomto bode aspoň symbolicky poďakoval za ich prácu. A rád tak robím i touto formou. Ďakujem!
 
Ďalšie blikajúce priechody pre chodcov
 
Taktiež s prispením ministerstva vnútra chce mesto zmodernizovať ďalšie štyri priechody, ktoré by sa mali stať „blikajúcimi“. Ide o super myšlienku, o tom je zbytočné aj hovoriť.
 
V návrhu, ktorý sme v zastupiteľstve odobrili, bol navrhnutý aj priechod na Janoškovej ulici. Podľa mojej mienky by však bolo oveľa lepšie, keby bol „blikačmi“ vybavený priechod na Štefánikovej ulici pri autobusovej stanici.
 
Vlani som požadoval podobnú zámenu (miesto Dominanty už bliká priechod pri železničnej stanici), verím, že moje argumenty zaberú aj teraz. 
 
Priechod pri stanici je oveľa viac využívaný, navyše, nie je ani osvetlený, pričom priechod na Janoškovej je zvýraznený bielym svetlom z môjho projektu v spolupráci mestom.
Autobusy musia jazdiť pravidelne
 
Jedným z bodov rokovania bola aj „Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a ARRIVA LIORBUS, a. s. za rok 2018“ – v skratke problematika Mestskej autobusovej dopravy.
 
Tej sa venujem dlhodobo, svedčia o tom aj moje vystúpenia v mestskom zastupiteľstve 13. apríla 2017 či 16. mája 2015. Pred 2 rokmi som na zastupiteľstve navrhol, aby mestská autobusová doprava (úsek Podbreziny – autobusová stanica) jazdila v taktoch. Mesto si, čo ma veľmi teší, túto myšlienku osvojilo. Pri tejto príležitosti ďakujem za výbornú spoluprácu vedúcemu odboru dopravy Gabrielovi Lengyelovi.
 
O téme taktovej dopravy ešte určite bude reč, tak len v skratke. V špičke (napríklad od 6:00 hod do 9:00 hod) by cez pracovné dni išiel autobus každých 10-15 minút. Mimo špičky (napríklad 10:00 – 13:00 hod) každých 20 minút, v popoludňajšej špičke (napríklad 13:00 – 16:00) opäť každých 10-15 minút, cez víkendy by išiel autobus z Podbrezín do mesta (plus opačný smer samozrejme) každú polhodinu...
 
Na zastupiteľstve som sa venoval aj problematike zrušeného „Tesco busu“, čím sa značne oslabila dostupnosť cestujúcich na Kamenné pole. Rovnako som hovoril i o slabom spojení do Palúdzky, ktorá sa v ostatných rokoch značne rozrástla a bude rásť i ďalej. 
 
Podrobnejšie o Mestskej autobusovej doprave i o zmenách v nej budem ešte určite informovať v najbližšom období.
 
Najväčším bohatstvom sú skúsení zamestnanci
 
Na „pretras“ prišli i Verejnoprospešné služby. Poďakoval som za postupnú nevyhnutnú modernizáciu technického vybavenia. Pripomenul som, že pracovníci elektroúdržby (odvádzajú pre mesto výbornú prácu) ešte stále jazdia na 35-ročnej plošine, hoci o problematike jej výmeny som hovoril už na viacerých zastupiteľstvách. Tejto téme sa budem venovať i ďalej.
 
Potešilo, že postupne rastú i mzdy zamestnancov, no ako som sa dozvedel, nie každé stredisko na Verejnoprospešných službách je spokojné. Problematika sa už rieši. 
 
Na zastupiteľstve som pripomenul, že najväčším bohatstvom tejto mestskej organizácie sú jej skúsení zamestnanci. Bola by veľká škoda, keby mesto o nich prišlo...
 
Stoličné dni treba reštartovať
 
Ruku na srdce, tohtoročné Stoličné dni neboli podľa predstáv viacerých z nás. V sobotu dopoludnia predávajúci odchádzali, program začínal až okolo 17:00 hodiny a „tešil“ sa malému záujmu verejnosti.
 
V rámci interpelácii som požiadal, aby Stoličné dni trvali nie tri dni, ako doteraz, ale dva dni. Radšej ponúknime v dvoch dňoch kvalitný program, ako mať Stoličné dni „roztiahnuté“ do troch dní a dopadne to tak ako minulú sobotu.
 
S mojimi slovami súhlasil aj primátor Ján Blcháč, na druhý deň po rokovaní mestského zastupiteľstva ma už jeho kolegovia pozvali na pracovné stretnutie k tejto téme.
 
Lávka ponad Smrečianku aj s kvetinovou výzdobou?
 
Primátora som v rámci interpelácií ešte požiadal, aby bola opravená drevená výplň lávky pre peších ponad rieku Smrečianka pri Senickej ulici. 
 
Na niektorých miestach sú medzi drevenými výplňami značné medzery, ktoré už začínajú komplikovať pohyb chodcom. Pri prejazde bicyklom je lávka už hlučná. Myslím si, že v rámci skrášlenia tohto veľmi frekventovaného miesta by bolo vhodné pouvažovať i nad kvetinovou výzdobou na lávke.
 
Michal Paška
(autor je poslancom Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za mestskú časť Podbreziny, Vitališovce a Svätý Štefan. 
Od 1.1.2018 je členom komisie dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
Podnety mu môžete adresovať na e-mail: m.paska@mikulas.sk alebo na telefónne číslo 0907 278 740).
 
ODKAZY NA JEDNOTLIVÉ TÉMY (zobrazia sa po kliknutí)
 
 

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )