StudneGolem

Málo policajtov v uliciach i bytov pre mladých ľudí

pridané: 03.04.2019, 20:07:27 | počet zobrazení: 2134
Mestských policajtov v uliciach by malo byť viac, rovnako je potrebné riešiť i problematiku bývania mladých ľudí v meste. Nielen o týchto témach som hovoril na ostatnom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši.
 
V pondelok 1. apríla 2019 sa konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši. V krátkosti si dovoľujem informovať o témach, ku ktorým som sa vyjadroval. 
 
O futbalovom štadióne ešte bude reč
 
Pri bode „Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s.r.o. pri rekonštrukcii futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši a o potrebe dofinancovania konečných úprav a vybavenia vybudovaných priestorov“ som ocenil tempo stavebných prác.
 
Vzhľadom na rozdielne názory na dofinancovanie diela (úver alebo rezervný fond mesta) som poslancov požiadal, aby si cez prestávku vyjasnili svoje postoje, nechali vychladnúť emócie a aby sa dielo mohlo dokončiť.
 
Nepodarilo sa a o tomto bode bude zastupiteľstvo ešte rokovať. Viac informácii k problematike nájdete na Facebooku mesta.
 
A čo byty pre mladé rodiny?
 
Na stole bol opätovne návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva sociálnej a bytovej, voľba predsedu a členov. Zastupiteľstvo je rozhádané (čo verejnosť sledujúca dianie v meste vie) preto som vystúpil s tým, aby sme sa na jeho pôde venovali konštruktívnejším a potrebným témam. 
 
Jednou z nich je nepochybne aj veľmi potrebná výstavba bytov pre mladé rodiny. Žiadostí o bývanie je veľa, mesto sa rozvíja v mnohých oblastiach, no očakávam, že vyvinie potrebné aktivity aj v tejto oblasti. Očakávam tiež, že sa viac ako hádkam budeme na zastupiteľstve venovať práve takýmto témam.
 
Zimná údržba nebola dokonalá
 
Nebudeme si klamať, zimná údržba ciest a chodníkov, ktoré majú v správe Verejnoprospešné služby, nebola (nielen) z môjho pohľadu ideálna. Objektívne: kvôli novele zákona pribudlo do údržby viac chodníkov, no niektoré lokality na Podbrezinách i Vitálišovciach niekedy boli bez zásahu cestárov dlhšie, ako by sa patrilo.
 
Uviedol som, že konkrétne návrhy na zlepšenie situácie rád predostriem priamo Verejnoprospešným službám.
 
Pochválil som novú techniku a poslancov požiadal, aby sme pri jej ďalšej modernizácii ťahali za jeden koniec povrazu. Aj počas ostatnej zimy totiž ešte bola v uliciach technika, ktorá skôr patrí do múzea, ako na cesty či chodníky.
 
K tejto téme som sa vyjadroval počas bodu „Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019“. V rámci neho bol Verejnoprospešným službám schválený doplatok za zimnú údržbu vo výške 50 000 €.
 
Policajtov je stále málo
 
Na rokovaní sme sa venovali aj správe o činnosti mestskej polície v uplynulom roku.
 
Pri tomto bode som vystupoval i v ostatných dvoch rokoch. Dosť kriticky sa pozerám na to, že sa hlavný problém, na ktorý som poukázal, ešte nevyriešil. Na mysli mám počet príslušníkov mestskej polície, ktorý nepovažujem za dostatočný. Polícii hádžeme na plecia veľa roboty, chceme ich vidieť všade, no niekedy sa stane, že na celé mesto je v službe len jedna dvojčlenná hliadka. Uznajte, dvaja mestskí policajti nemôžu byť v rovnakej chvíli na Podbrezinách, Nábreží či v Demänovej.
 
O tejto téme sa dá písať podrobnejšie, čo ešte určite urobím, nateraz však považujem za dôležité, že kolegovia súhlasili s mojim návrhom, aby pri tvorbe rozpočtu mesta na rok 2020 boli vytvorené podmienky na prijatie dvoch nových príslušníkov mestskej polície.
 
Za podporu návrhu ďakujem (hlasovanie poslancov je na fotografii).
 
 
Basketbalový kôš, ktorý robí hanbu
 
Pondelkové zastupiteľstvo začínalo o 17:00 hodine, moje vystúpenie v rámci interpelácii prišlo na rad asi 25 minút po polnoci. 
 
Už asi pred 2 rokmi som riešil výmenu basketbalového koša vo vnútrobloku Agátovej a Brezovej ulice, no doteraz je v stave, aký vidíte na fotografii. Požiadal som teda opätovne o jeho výmenu.
 
Nádoby na šatstvo ešte nezmizli
 
Od februára už nemali byť v uliciach mesta nádoby na zber šatstva. Spoločnosť, ktorá ich osadila, nestíhala ich obsah vyprázdňovať, čo niektorí zneužívali na to, aby sa v nich hrabali a znečisťovali verejné priestranstvá.
 
Problémy sú v poslednom čase napríklad aj na Dubovej ulici na Podbrezinách.
 
Keďže spoločnosť, ktorá nádoby mala odstrániť tak doteraz neurobila, navrhol som, nech ich Verejnoprospešné služby odvezú a dočasne uskladnia napríklad na zbernom dvore v Okoličnom.
 
Slušnejšie čakanie na autobus
 
Na Borbisovej ulici nastupuje na autobus minimálny počet cestujúcich, no presklené prístrešky sú tu dva. Na Garbiarskej ulici, „na centrume“, nastupuje na Mestskú autobusovú dopravu najviac cestujúcich, no prístrešok je len jeden.
 
Na zastupiteľstve som teda požiadal o presunutie jednej zastávky z Borbisovej ulice na „centrum“, čo by situácii, myslím, veľmi pomohlo a nemuselo by ísť ani o finančne náročnú akciu.
 
Michal Paška
(autor je poslancom Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za mestskú časť Podbreziny, Vitališovce a Svätý Štefan. 
Od 1.1.2018 je členom komisie dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
Podnety mu môžete adresovať na e-mail: m.paska@mikulas.sk alebo na telefónne číslo 0907 278 740).
 
ODKAZY NA JEDNOTLIVÉ TÉMY (zobrazia sa po kliknutí)
 
Program rokovania mestského zastupiteľstva vrátane materiálov k jednotlivým bodom rokovania.
 
Záznam z rokovania mestského zastupiteľstva na webe Televízie Liptov.
 
Dvaja policajti sú v tejto dobe na mesto málo.

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )