StudneGolem

Poslanec sa flákal alebo kmital (1. polrok 2018)

pridané: 04.11.2018, 16:42:52 | počet zobrazení: 1480
Prinášam stručný prehľad zo svojich aktivít, ktoré som ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši absolvoval počas mesiacov január – jún v roku 2018.
 
JANUÁR:
2. Mestská polícia: aktuálna bezpečnostná situácia.
 
3. Verejnoprospešné služby: Opätovná požiadavka na opravu retardéra na Smrečianskej ulici.
 
4. Mestský úrad: Upozornenie na chýbajúce stĺpiky pri železničnej zastávke v Okoličnom.
 
5. Spracovanie prehľadu práce poslanca za prvý polrok 2017.
 
7. Účasť na Novoročnom koncerte spojenom s odovzdávaním ocenení Mesta Liptovský Mikuláš.
 
8. Informovanie o zbere vianočných stromčekov na Podbrezinách.
 
Verejnoprospešné služby: upozornenie na výtlky na Janoškovej ulici (využívajú ju autobusy Mestskej autobusovej dopravy).
 
Spracovanie a zverejnenie prehľadu práce poslanca za prvý polrok 2017. 
 
9. Príprava na neplánované rokovanie mestského zastupiteľstva.
 
11. Neplánované zasadnutie mestského zastupiteľstva.
 
12. Stretnutie s obyvateľmi Jefremovskej ulice, poslancami a vedením mesta: zamýšľaná výstavba parkovacieho domu.
 
Účasť na vyhodnotení Športovca mesta.
 
14. Odbor dopravy: upozornenie na chýbajúce plexisklo na zastávke pri mliekarni.
 
15. Stretnutie so spoluobčanom k problematike Mestskej autobusovej dopravy.
 
16. Zasadnutie komisie kultúry.
 
17. Zasadnutie komisie dopravy: riešenie problematiky zimnej údržby i nedostatočného počtu príslušníkov mestskej polície.
 
18. Úvodné zasadnutie komisie dopravy Žilinského samosprávneho kraja.
 
19. Riaditeľ Správy ciest ŽSK, závod Liptov: Reflexné vyznačenie priechodov na hlavnom ťahu Podbrezinami.
 
21. Verejnoprospešné služby: Upozornenie na preplnenú nádobu na sklo na Agátovej ulici.
 
22. Verejnoprospešné služby: upozornenie na viaceré neposypané chodníky na Podbrezinách.
 
25. Informovanie o výraznejšom osvetlení priechodov pre chodcov na Podbrezinách.
 
29. Nahlásenie porúch na verejnom osvetlení na Podbrezinách.
 
31. Opätovná požiadavka na výmenu skorodovaného dopravného značenia na Priebežnej ulici.
 
FEBRUÁR:
1. Mestský úrad: vybudovanie krátkeho chodníka od železničnej zastávky k priechodu na Obslužnej ulici.
 
Železnice Slovenskej republiky: Nahlásenie porúch na osvetlení: železničná zastávka Okoličné.
 
3. Účasť na fašiangoch v mestskej časti Palúdzka.
 
4. Upozornenie na prepadávajúcu sa komunikáciu Borbisova / Janoškova (jazdia ňou spoje Mestskej autobusovej dopravy).
 
Podnet na spevnenie plochy na ulici Kemi.
 
5. Verejnoprospešné služby: Nahlásenie porúch na verejnom osvetlení.
 
7. Podnet od spoluobčanov: nehody pod železničným mostom v Liptovskej Ondrašovej.
 
Mestský úrad: požiadavka na výraznejšie osvetlenie zastávky v Okoličnom.
 
8. Účasť na vernisáži „Zimné športy v Liptovskom Mikuláši a v okolí“ v Múzeu Janka Kráľa.
 
Nové Stošice: na základe pozvánky od obyvateľov účasť na stretnutí pri problémoch výstavby v tejto mestskej časti.
 
9. Verejnoprospešné služby: Upozornenie na zimnú údržbu na Podbrezinách. 
 
11. Zverejnenie informácie o osvetlení v Okoličnom.
 
13. Príprava na rokovanie mestského zastupiteľstva.
 
14. Účasť na udelení dekrétu Ambasádor Eurokľúča na Slovensku Daliborovi Novotnému v Liptovskom Hrádku.
 
Komunikácia ohľadne participácie na podujatí Míľa pre mamu.
 
15. Nahlásenie nefunkčného výťahu v podchode na Garbiarskej ulici.
 
Rokovanie mestského zastupiteľstva.
 
Uvedenie publikácie Anny Šmelkovej „Sprievodca po niektorých cintorínoch stredného a horného Liptova“ v Múzeu Janka Kráľa.
 
16. Podnet ohľadom vodorovného značenia pri Základnej škole Janka Kráľa.
 
20. Zverejnenie článku z rokovania februárového mestského zastupiteľstva.
 
21. Riešenie problematiky výraznejšieho osvetlenia priechodu pre chodcov.
 
22. Vypracovanie projektu v rámci Participatívneho rozpočtu Mesta Liptovský Mikuláš.
 
23. Vypracovanie projektu v rámci Participatívneho rozpočtu Mesta Liptovský Mikuláš.
 
26. Stretnutie s riaditeľom Verejnoprospešných služieb: zámer výsadby drevín na Podbrezinách.
 
27. Riešenie problematiky prejazdu Jahodovou ulicou – odpratanie skál, ktoré boli určené ako zábrany.
 
28. Stretnutie s pracovníkmi Verejnoprospešných služieb v teréne: výsadba drevín na Podbrezinách.
 
Mestský úrad: predloženie projektov v rámci Participatívneho rozpočtu.
 
Podnet na výraznejšie osvetlenie priechodu pre chodcov z Gazdovskej ulice na cestu I/18.
 
MAREC:
1. Verejnoprospešné služby: zber papiera na sídlisku Podbreziny i území mesta.
 
2. Účasť na valnom zhromaždení MFK Tatran Liptovský Mikuláš.
 
4. Formou článku upozornenie na výskyt diviakov na Podbrezinách.
 
5. Informácie o oprave retardéra na Smrečianskej ulici.
 
6. Opätovné upozornenie: poškodený prístrešok na kontajnery na Dubovej ulici.
 
Železnice Slovenskej republiky: nahlásenie porúch na osvetlení pri zastávke v Okoličnom.
 
Stretnutie k využitiu stánku na Agátovej ulici.
 
7. Požiadavka na odstránenie betónov pri oplotení škôlky na Agátovej ulici.
 
8. Zasadnutie komisie dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
 
Stretnutie k riešeniu dopravnej situácie na ceste pri železničnom moste v Liptovskej Ondrašovej.
 
9. Mestská polícia: výskyt diviaka pri kontajneroch na Senickej ulici.
 
Komunikácia s obyvateľkou sídliska: rekonštrukcia chodníka vo vnútrobloku ulíc Hradišská / Kemi.
 
Komunikácia s obyvateľkou sídliska: požiadavka na opravy na detskom ihrisku pri pizzerii.
 
12. Požiadavka na opravu poškodeného „domčeka“ na ihrisku pri pizzerii a doplnenie chýbajúcej dosky na lavičke.
 
Požiadavka na doplnenie dlažby pri vstupe na predmetné ihrisko.
 
13. Stretnutie so zástupcom Občianskeho združenia Lipa a Občianskeho združenie Tatry: príprava výsadby stromov a umiestnenia lavičiek.
 
Upracme si mesto: pracovné stretnutie na mestskom úrade.
 
14. Rázusovie dom: účasť na uvedení bibliografie básnika Jozefa Daníka.
 
15. Podnet od obyvateľa: využitie stolov na stolný tenis v hornej pešej zóne.
 
16. Požiadavka na výmenu drevenej ohrady pieskoviska pri pizzerii.
 
19. Účasť na zasadnutí Komisie dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
 
20. Zasadnutie komisie kultúry.
 
21. Účasť na zasadnutí Komisie dopravy pri Mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši.
 
Informovanie o spenení plochy pri vstupe na ihrisko pri pizzerii. 
 
22. Verejnoprospešné služby: upozornenie na neuchytenú tabuľku „Vstup so psom zakázaný“ v Zelenej oáze.
 
23. Verejnoprospešné služby: požiadavka na pozametanie cyklochodníka.
 
25. Nahlásenie porúch na verejnom osvetlení v okolí Základnej školy Janka Kráľa.
 
26. Verejnoprospešné služby: požiadavka na opravu poškodeného stĺpika pri vstupe do pešej zóny.
 
Požiadavka na úpravu plochy pri vstupe na detské ihrisko pri pizzerii.
 
28. Upracme si naše mesto: spracovanie požiadaviek na materiálne zabezpečenie zo strany mesta.
 
Verejnoprospešné služby: požiadavka na demontáž a následné osadenie nového prístrešku na kontajnery na Dubovej ulici.
 
Informovania o realizácii vonkajšieho „fitka“ z Participatívneho rozpočtu.
 
29. Požiadavka na spevnenie plochy pri vonkajšom „fitku“ na začiatku „hornej“ pešej zóny.
 
 
APRÍL:
1. – 2. Spracovanie a zverejnenie prehľadu práce poslanca za druhý polrok 2017.
 
2. Verejnoprospešné služby: požiadavka na opravu nahnutého dopravného značenia.
 
4. Ukončenie projektu výrazného nesvietenia priechodov pre chodcov na území mesta.
 
Požiadavka od spoluobčianky: umiestnenie veľkoobjemového kontajnera na Priebežnej ulici.
 
5. Železnice Slovenskej republiky: upozornenie na neosvetlené nástupišťa na zastávke v Okoličnom. 
 
Mestský úrad: požiadavka na spevnenie plochy pod hojdačkou vo vnútrobloku Senickej a Hradišskej ulice.
 
Informovanie o čistení sídliska po zimnej údržbe.
 
8. Mestský úrad: požiadavka na vyčistenie plochy medzi futbalovým ihriskom a železnicou.
 
9. Mestský úrad: požiadavka na opravu nefunkčného rozhlasu vo Vitálišovciach.
 
10. Verejnoprospešné služby: nahlásenie troch porúch na verejnom osvetlení na Podbrezinách.
 
12. Verejnoprospešné služby: požiadavka na pozametanie „hornej“ pešej zóny na Podbrezinách.
 
15. V rámci akcie „Upracme si mesto“ sa realizoval náter lávky pre peších na Jefremovskej ulici.
 
18. Informovanie o oprave kontajnerových prístreškov na Dubovej ulici.
 
19. Vytýčenie plôch pre umiestnenie lavičiek v rámci vytvorenia oddychových zón pri Smrečianke (projekt z Participatívneho rozpočtu).
 
20. Verejnoprospešné služby: požiadavka na spevnenie ohrady detského pieskoviska vo vnútrobloku Kemi.
 
23. Podnet od spoluobčana: umiestnenie nádoby na BRO na Jahodovej ulici.
 
Účasť na vyhodnotení súťaže „Kniha Liptova“.
 
24. Informovanie o doplnení dvoch lavičiek vo vnútrobloku Senickej ulice.
 
25. Účasť na schvaľovaní projektov v rámci Participatívneho rozpočtu.
 
26. Verejnoprospešné služby: stretnutie v podchode pri cintoríne v Okoličnom, určenie postupu a rozsahu prác pri obnove.
 
29. Verejnoprospešné služby: Požiadavka na výmenu poškodených dosák na troch lavičkách.
 
Informovanie o výmene skorodovaného dopravného značenia i „hrkotajúceho“ kanalizačného poklopu na Jabloňovej ulici.
 
 
MÁJ:
8. Upozornenie na chýbajúcu dosku na lavičke na ulici Pod Slivkou.
 
10. Verejnoprospešné služby: nahlásenie troch porúch na verejnom osvetlení na Podbrezinách.
 
Zasadnutie komisie dopravy zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
 
11. Koordinácia prác pri betónovaní plôch pod lavičky v rámci oddychových zón pri Smrečianke.
 
Účasť na slávnostnej akadémii pri príležitosti 70. ročníka Medzinárodných tatranských slalomov.
 
12. Žiadosti slovenského národa: účasť na spomienkovej slávnosti.
 
15. Koordinácia prác pri osádzaní lavičiek v rámci oddychových zón pri Smrečianke.
 
16. Informovanie o osadení 13 lavičiek pri Smrečianke v rámci Participatívneho rozpočtu.
 
18. Požiadavka na spevnenie plochy k ihrisku v Základnej škole Janka Kráľa na Podbrezinách.
 
Liptovská vodárenská spoločnosť: požiadavka na opravu prepadnutej časti miestnej komunikácie na Jefremovskej 614.
 
20. Verejnoprospešné služby: požiadavka na pozametanie schodov na Morušovej ulici.
 
Informovanie o spevnenie plochy pri vstupe na ihrisko v Základnej škole Janka Kráľa.
 
22. Spolupráca pri opravách miestnych komunikácií na Podbrezinách tryskovou metódou – Patchmatik. 
 
23. Mestský úrad: upozornenie na uloženú drevnú hmotu po výrube drevín oproti bytovkám na ulici Kemi (lokalita Háj).
 
24. Grafity úprava podchodu pri cintoríne v Okoličnom, stretnutie pred začatím prác.
 
27. Mestský úrad: požiadavka na osadenie dopravného značenia na začiatku pešej zóny pri Lipovej ulici.
 
29. Stretnutie k vybudovaniu krátkeho chodníka od železničnej stanice k priechodu pre chodcov na Obslužnej ulici.
 
Zasadnutie komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši.
 
30. Mestský úrad: požiadavka na osadenie 6 lavičiek na sídlisku Podbreziny.
 
 
JÚN:
1. Verejnoprospešné služby: osvetlenie podchodu pri cintoríne v Okoličnom.
 
2. Informovanie o spevnení plôch na Jefremovskej, Opavskej a Hruškovej ulici.
 
3. Verejnoprospešné služby: realizácia stredovej deliacej čiary v podchode pri cintoríne v Okoličnom.
 
4. Mestský úrad, Verejnoprospešné služby: osvetlenie v podchode pri cintoríne v Okoličnom.
 
5. Náter lavičiek v Zelenej oáze na Podbrezinách (spolupráca s Občianskym združením Tatry).
 
8. Povodie Váhu: požiadavka na orez drevín, ktoré bránili vo výhľade vozidlám pred mostom na Opavskej ulici.
 
Účasť na slávnostnom otvorení festivalu Belopotockého Mikuláš.
 
10. Účasť na slávnostnom vyhodnotení festivalu Belopotockého Mikuláš.
 
11. Povodie Váhu: upozornenie na vyvrátený strom na chodníku popri Smrečianke.
 
Mestský úrad, Verejnoprospešné služby: požiadavka na umytie autobusových zastávok v meste.
 
Liptovská vodárenská spoločnosť: upozornenie na zanesený kanál blízko cintorína v Okoličnom. 
 
13. Informovanie o oreze drevín pri moste na Opavskej ulici – vodičom bránili vo výhľade.
 
14. Mestský úrad: spolupráca pri informovanosti o úpravách Senickej ulice. 
 
15. Účasť na slávnostnom otvorení Stoličných dní.
 
21. Verejnoprospešné služby: požiadavka na opravu poškodenej obrúče basketbalového koša na ihrisku pri pizzerii.
 
Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši.
 
 
Michal Paška
(autor je poslancom Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za mestskú časť Podbreziny, Vitališovce a Svätý Štefan. Je tiež predsedom komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve. 
Od 1.1.2018 je členom komisie dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
Podnety mu môžete adresovať na e-mail: m.paska@mikulas.sk alebo na telefónne číslo 0907 278 740).
 
ODKAZY NA JEDNOTLIVÉ TÉMY (zobrazia sa po kliknutí):
 
Zápisnice z rokovania komisie kultúry.
 
Zápisnice z rokovania komisie dopravy.
 
Záznamy TV Liptov z rokovaní mestského zastupiteľstva.
 
Program a materiály zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.
 
Články z rokovaní mestského zastupiteľstva.

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )