Golem

Poslanec sa flákal alebo kmital (2. polrok 2017)

pridané: 02.04.2018, 20:28:23 | počet zobrazení: 1543
Prinášam stručný prehľad zo svojich aktivít, ktoré som ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši absolvoval počas mesiacov júl – december v roku 2017.
 
JÚL
 
3. júl: Mestský úrad, odbor dopravy: požiadavka na spevnenie plochy v okolí U-rampy.
 
4. júl: Informovanie o úprave plochy na parkovanie na Senickej ulici.
 
6. júl: Mestský úrad, odbor dopravy: stretnutie k opravám miestnych komunikácií a chodníkov.
 
Nahlásenie preplnenej nádoby na šatstvo na Opavskej ulici.
 
7. júl: Mestský úrad, odbor životného prostredia: umiestnenie lavičiek na sídlisku Podbreziny.
 
10. júl: Mestský úrad, odbor dopravy: požiadavka na osadenie reflexného dopravného značenia upozorňujúceho na priechody pre chodcov na Dubovej ulici.
 
11. júl: Informovanie o osadení reflexného dopravného značenia upozorňujúceho na priechod pre chodcov na Obslužnej ulici.
 
Informovanie o začiatku opravy hlavného cestného ťahu cez sídlisko Podbreziny.
 
12. júl: Verejnoprospešné služby: konármi zakrytá značka začiatok obytnej zóny na Hruškovej ulici, požiadavka o nápravu.
 
13. júl: Verejnoprospešné služby: zlomený konár zasahujúci do chodníka na Žiarskej ulici, požiadavka o nápravu.
 
Stretnutie s obyvateľom sídliska a vedúcim odboru dopravy Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši: problematika orezov stromov pri záhradkárskej osade na „horných“ Podbrezinách.
 
Informovanie o osadení lavičiek na sídlisku Podbreziny.
 
14. júl: Verejnoprospešné služby: zlomený konár zasahujúci do parkoviska na uliciach Lounská / Jefremovská, požiadavka o nápravu.
 
16. júl: Verejnoprospešné služby: nahlásenie troch porúch na verejnom osvetlení na Podbrezinách.
 
17. júl: Verejnoprospešné služby: požiadavka na výmenu dvoch poškodených dosák v „domčeku“ na detskom ihrisku pri „hornej“ pešej zóne. 
 
Verejnoprospešné služby: požiadavka na opravu poškodených dosiek na detskom ihrisku pri pizzerii.
 
Liptovská vodárenská spoločnosť: prepadávajúca sa komunikácia na Jefremovskej ulici po predchádzajúcej oprave poruchy na kanalizačnej sieti.
 
18. júl: Mestský úrad, odbor dopravy: riešenie problematiky osadenia reflexného dopravného značenia upozorňujúceho na priechody pre chodcov na Dubovej ulici.
 
20. júl: Informovanie o obnove vodorovného dopravného značenia na ihrisku pred Tatranom.
 
21. júl: Verejnoprospešné služby: požiadavka na opravu poškodeného retardéra na Priebežnej ulici.
 
24. júl: Verejnoprospešné služby: požiadavka na opravu poškodených preglejovaných dosák na moste na Opavskej ulici.
 
25. júl: Mestský úrad - odbor dopravy, Verejnoprospešné služby, vedenie mesta: upozornenie na žalostný stav mosta na Opavskej ulici.
 
26. júl: Verejnoprospešné služby: požiadavka na pokosenie vysokého trávnatého porastu na Morušovej ulici.
 
28. júl: Stretnutie s obyvateľom sídliska: úpravy v okolí cintorína pri Jefremovskej ulici.
 
31. júl: Verejnoprospešné služby: požiadavka na opravu nahnutého dopravného značenia na začiatku chodníka popri Smrečianke (pri „sile“)
 
 
AUGUST
 
1. august: Verejnoprospešné služby: požiadavka na opravu basketbalového koša na Agátovej ulici.
 
7. august: Verejnoprospešné služby: požiadavka na opravu poškodených sedákov na hojdačke vo vnútrobloku Senickej ulice.
 
8. august: Stretnutie s predstaviteľmi občianskeho združenia Lipa – spolupráca v rámci Participatívneho rozpočtu.
 
Informovanie o začiatku komplexnej obnovy chodníka vo vnútrobloku ulíc Žiarska / Za Traťou.
 
Pracovné stretnutie k oprave schodov na Morušovej ulici.
 
9. august: Verejnoprospešné služby: požiadavka na opravu dopravného značenia na Smrečianskej ulici. 
 
10. august: Informovanie o komplexnej obnove chodníka vo vnútrobloku ulíc Pod Slivkou / Lipová.
 
13. august: Verejnoprospešné služby: požiadavka na výmenu poškodeného krytu verejného osvetlenia na Morušovej ulici.
 
14. august: Mestský úrad, odboru dopravy: upozornenie na poškodený kanalizačný poklop na Jabloňovej ulici.
 
15. august: Verejnoprospešné služby: požiadavka na opravu dvoch závad na pieskovisku na detskom ihrisku vo vnútrobloku ulice Kemi.
 
16. august: Mestský úrad: pracovné stretnutie k projektom v rámci Participatívneho rozpočtu.
 
17. august: Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši.
 
21. august: Verejnoprospešné služby: požiadavka na opravu oplotenia na detskom ihrisku pri „hornej“ pešej zóne.
 
22. august: Mestský úrad, odboru dopravy: požiadavka na obnovu vodorovného dopravného značenia na Agátovej ulici. 
 
24. august: Mestský úrad, odbor dopravy: požiadavka na opravu prepadnutého betónu na Senickej ulici.
 
Stretnutie so zástupcom vlastníkov bytov na Morušovej ulici: oprava poškodených schodov smerom k Hruškovej ulici.
 
25. august: Stretnutie so zástupcom vlastníkov bytov na Senickej ulici: oprava chodníkov v lokalite.
 
26. august: Informovanie o umiestnení stojana na bicykle pred objekt pošty na Podbrezinách.
 
28. august: Zasadnutie komisie kultúry.
 
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Liptov: požiadavka na obnovu vodorovného dopravného značenia (priechody pre chodcov) pred Základnou školou Janka Kráľa.
 
30. august: Zasadnutie komisie dopravy.
 
31. august: Účasť na stretnutí pri Lipe ústavy pred Domom Matice Slovenskej v Liptovskom Mikuláši.
 
 
SEPTEMBER
 
4. september: Účasť na otvorení školského roka v Základnej škole Janka Kráľa.
 
5.- 6. septembra: Práce na projektoch v rámci Participatívneho rozpočtu Mesta Liptovský Mikuláš.
 
7. september: Verejnoprospešné služby: požiadavka na orez konárov brezy na Agátovej ulici.
 
11. september: Verejnoprospešné služby: požiadavka na výmenu dvoch nahnitých dosiek na lávke pre peších neďaleko zariadenia pre seniorov.
 
12. september: Práce na projektoch v rámci Participatívneho rozpočtu Mesta Liptovský Mikuláš.
 
14. september: Verejnoprospešné služby: požiadavku na výmenu poškodeného plexiskla na autobusovej zastávke Podbreziny „Stred“.
 
18. september: Pracovné stretnutie k projektu „Parčík na rohu“ v rámci Participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš.
 
20. september: Na základe podnetu od spoluobčanov riešenie nepokosených pozemkov v lokalite Jahodovej ulice.
 
21. september: Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši.
 
25. september: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja: požiadavka na obnovu vodorovného dopravného značenia na výjazde z Podbrezín na hlavnú cestu I/18.
 
26. september: Verejnoprospešné služby: požiadavka na opravu retardéra na Smrečianskej ulici.
 
27. september: Mestský úrad Liptovský Mikuláš: pracovné stretnutie k dopravno – bezpečnostnej situácii na hlavnom cestnom ťahu mestom.
 
29. september: Mestský úrad, odbor dopravy: požiadavka na vyznačenie priechodov pre chodcov na Hollého ulici (popred dom kultúry / daňový úrad) reflexným dopravným značením.
 
 
OKTÓBER
 
2. október: Verejnoprospešné služby: požiadavka na častejší vývoz nádoby na odpadky pri lávke pre peších na Senickej ulici.
 
Verejnoprospešné služby: požiadavka na pokosenie plochy pri výjazde z parkoviska pred Tatranom.
 
3. október: Verejnoprospešné služby: požiadavka na opravu poškodeného odvodňovacieho žľabu na ulici Za Traťou.
 
Informovanie o výmene poškodeného zábradlia pri základnej škole v Okoličnom.
 
4. október: Železnice Slovenskej republiky: upozornenie na neporiadok na železničnej zastávke v Okoličnom.
 
5. október: Verejnoprospešné služby: požiadavka na osadenie lavičiek na sídlisku Podbreziny.
 
Verejnoprospešné služby: požiadavka na opravu poškodeného retardéra na Dubovej ulici.
 
6. október: Mestský úrad, odbor dopravy: veľkoplošné opravy miestnych komunikácií a chodníkov.
 
8. október: Železnice Slovenskej republiky: Upozornenie na chýbajúci kryt na verejnom osvetlení na zastávke v Okoličnom.
 
9. október: Komunikácia so zástupcom vlastníkov bytov na Morušovej ulici.
 
10. október: Informácia o osadení stojanov na bicykle pri detskom ihrisku pri pizzerii.
 
11. október: Verejnoprospešné služby: nahlásenie porúch na verejnom osvetlení na sídlisku Podbreziny. 
 
13. október: Mestský úrad, odbor životného prostredia: upozornenie na konáre padajúce na chodník v úseku od Poľnonákupu Liptov po autobusovú zastávku.
 
16. október: Verejnoprospešné služby: požiadavka na opravu poškodenej výškovej rampy na moste na Opavskej ulici.
 
Dom kultúry: zaslanie podnetu: rozbitá sklenená výplň informačnej tabule na Smrečianskej ulici.
 
17. október: Práce na projekte výraznejšieho osvetlenia priechodov pre chodcov v Liptovskom Mikuláši.
 
18. október: Informácia o osadení lavičiek na sídlisku Podbreziny.
 
Práce na projekte výraznejšieho osvetlenia priechodov pre chodcov v Liptovskom Mikuláši.
 
19. október: Verejnoprospešné služby: požiadavka na zasypanie jám na „otočke“ neďaleko cintorína v Okoličnom.
 
Verejnoprospešné služby: požiadavka na výmenu poškodenej dosky na lavičke v „hornej“ pešej zóne.
 
20. október: Spolu s Rudolfom Padom, predsedom Občianskeho združenia Tatry, vyznačovanie miest na sadenie stromov v rámci projektu z Participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš.
 
Zasadnutie komisie dopravy.
 
21. október: Sadenie stromov v rámci projektu z Participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš.
 
23. október: Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši.
 
24. október: Verejnoprospešné služby: upozornenie na nerealizovanie opravy prístrešku na kontajnery na Dubovej ulici.
 
Verejnoprospešné služby: nahlásenie porúch na verejnom osvetlení na Podbrezinách. 
 
25. október: Verejnoprospešné služby: požiadavka na opravu poškodeného krytu verejného osvetlenia na Senickej ulici a svietidla na Smrečianskej ulici.
 
26. október: Mestský úrad Liptovský Mikuláš: stretnutie k výskytu diviakov na sídlisku Podbreziny.
 
Zasadnutie komisie dopravy.
 
27. október: Informovanie o napadnutí diviakom v blízkosti sídliska Podbreziny.
 
28. október: Informovanie o oprave schodov na Morušovej ulici. 
 
29. október: Mestská polícia: podnet ohľadne poškodenia trávnatej plochy na Morušovej ulici.
 
Verejnoprospešné služby: požiadavka o nápravu poškodeného retardéra na Dubovej ulici.
 
30. október: Zasadnutie komisie kultúry.
  
 
NOVEMBER
 
1. november: Práce na projekte výraznejšieho osvetlenia priechodov pre chodcov v Liptovskom Mikuláši. 
 
3. november: Práce na projektoch v rámci Participatívneho rozpočtu Mesta Liptovský Mikuláš.
 
5. november: Verejnoprospešné služby: požiadavka na opravu vývesky na autobusovej zastávke Podbreziny „Juh“.
 
Verejnoprospešné služby: nahlásenie porúch na verejnom osvetlení na Podbrezinách.
 
7. november: Účasť na udelení Ceny mesta Alojzovi Lutonskému in memoriam.
 
8. november: Odovzdanie projektu výraznejšieho osvetlenia priechodov pre chodcov v Liptovskom Mikuláši.
 
9. november: Uverejnenie článku o projekte výraznejšieho osvetlenia priechodov pre chodcov v Liptovskom Mikuláši.
 
10.- 11. november: Práce na projektoch v rámci Participatívneho rozpočtu Mesta Liptovský Mikuláš.
 
13. november: Riešenie problematiky Mestskej autobusovej dopravy v Liptovskom Mikuláši. 
 
16. november: Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši.
 
21. november: Práce na projekte výraznejšieho osvetlenia priechodov pre chodcov v Liptovskom Mikuláši.
 
22. november: Stretnutie so zástupcami Povodia Váhu, občianskeho združenia Lipa a občianskeho združenia Tatry – výsadba stromov v blízkosti Smrečianky.
 
24. november: zasadnutie komisie dopravy.
 
27. november: zasadnutie komisie kultúry.
 
28. november: nahlásenie porúch na verejnom osvetlení na Podbrezinách.
 
 
DECEMBER
 
1. december: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja: údržba v zimnom období v mestskej časti Vitališovce.
 
Verejnoprospešné služby: požiadavka na posyp chodníka popred škôlku na Agátovej ulici.
 
Účasť na charitatívnom divadelnom predstavení „matičiarov“ v kultúrnom dome v Palúdzke.
 
2. december: Informovanie o poruche na kanalizačnom potrubí na Hradišskej ulici.
 
4. december: Verejnoprospešné služby: požiadavka na opravu nahnutého stĺpika na pešej zóne.
 
Verejnoprospešné služby: nahlásenie porúch na verejnom osvetlení na sídlisku Podbreziny.
 
5. december: riešenie posilnenia spoja Mestskej autobusovej dopravy s odchodom z Podbrezín o 9:35 hod.
 
Verejnoprospešné služby: upozornenie na chýbajúce plexisklo na autobusovej zastávke Podbreziny „Juh“.
 
7. december: Rázusovie dom: účasť na stretnutí s osobnosťami mesta.
 
8. december: Mestský úrad, odbor dopravy: ničenie trávnatého porastu pri cintoríne v Okoličnom, opätovné umiestnenie zábrany – skaly.
 
Informovanie o spevení plochy na objekte bývalého Garni.
 
12. december: Verejnoprospešné služby: nahlásenie porúch na verejnom osvetlení, poškodený kryt na Morušovej ulici.
 
13. december: Arriva Liorbus: upozornenie na chýbajúce cestovné poriadky na zastávke Podbreziny „Juh“.
 
14. december: Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši.
 
Účasť na slávnostnom podujatí Mestského futbalového klubu Tatran Liptovský Mikuláš.
 
17. december: Mestský úrad, odbor dopravy: upozornenie na prepadnutú dlažbu blízko objektu pošty na Podbrezinách.
 
Verejnoprospešné služby: požiadavka na výmenu nahnitej dosky na lavičke na Priebežnej ulici.
 
18. december: Účasť na rokovaní zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (zvolenie za člena komisie dopravy ako „neposlanca“).
 
20. december: Verejnoprospešné služby: nahlásenie porúch na verejnom osvetlení na Podbrezinách.
 
27. december: Mestská polícia: Návrh na zmenu dizajn manuálu nálepiek označujúcich lokality monitorované kamerovým systémom mestskej polície. 
 
 
Michal Paška
(autor je poslancom Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za mestskú časť Podbreziny, Vitališovce a Svätý Štefan. Je tiež predsedom komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve. 
Od 1.1.2018 je členom komisie dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
Podnety mu môžete adresovať na e-mail: m.paska@mikulas.sk alebo na telefónne číslo 0907 278 740).
 
ODKAZY NA JEDNOTLIVÉ TÉMY (zobrazia sa po kliknutí):
 
Zápisnice z rokovania komisie kultúry.
 
Zápisnice z rokovania komisie dopravy.
 
Záznamy TV Liptov z rokovaní mestského zastupiteľstva.
 
Program a materiály zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.
 
Články z rokovaní mestského zastupiteľstva.

Stručne... ale jasne...