Golem

Poslanec sa flákal alebo kmital (1. polrok 2017)

pridané: pred 2 rokmi | počet zobrazení: 1657
Prinášam stručný prehľad zo svojich aktivít, ktoré som ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši absolvoval počas prvých šiestich mesiacov roku 2017.
 
JANUÁR:
 
4. január: Upozornenie na pootočené dopravné značenie na Smrečianskej ulici (chodník popri štadióne MFK Tatran).
 
Prostredníctvom Facebooku info o zverejnení cestovných poriadkov v mesačníku mesta.
 
Stretnutie s primátorom mesta: rekonštrukcie miestnych komunikácií. 
 
5. január: Nahlásenie šiestich porúch na verejnom osvetlení na sídlisku Podbreziny.
 
Upozornenie na neodhrnutú časť miestnej komunikácie – plocha na parkovanie autobusov pri základnej škole.
 
Spracovanie projektu pre Mestskú políciu: rozšírenie kamerového systému na Lipovej ulici.
 
10. január: Upozornenie na nefunkčné tlačidlo na semafóre v Okoličnom.
 
Upozornenie na neposypaný chodník pri železničnej stanici.
 
Slovenská správa ciest: upozornenie na hlboký výtlk na Rachmaninovom námestí.
 
12. január: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja – upozornenie na udržiavanie plôch pri zastávkach autobusov.
 
Zasadnutie komisie dopravy a verejného poriadku – požiadavka na nasvietenie priechodu pre chodcov pri železničnej stanici a na výmenu poškodeného zábradlia pri základnej škole v Okoličnom.
 
15. január: Upozornenie na poškodený kryt verejného osvetlenia na Gaštanovej ulici.
 
Slovenská správa ciest: požiadavka na odstránenie viacerých výtlkov na hlavnom ťahu, zverejnenie článku na tejto internetovej stránke.
 
17. január: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja: požiadavka na opravu výtlkov na hlavnom ťahu cez Podbreziny.
 
Verejnoprospešné služby: požiadavka na posyp miestnych komunikácií na Podbrezinách.
 
18. január: Verejnoprospešné služby: požiadavka na odstránenie zlomeného konáru oproti základnej škole.
 
19. január: Železnice Slovenskej republiky: upozornenie na poruchu osvetlenia na nástupišti v Okoličnom.
 
20. január: Verejnoprospešné služby: požiadavka na posyp miestnych komunikácií na Podbrezinách.
 
23. január: Zasadnutie komisie kultúry.
 
24. január: Stretnutie s podpredsedom Žilinského samosprávneho kraja Branislavom Trégerom: požiadavka na opravu hlavného cestného ťahu cez Podbreziny – úsek od garážového domu po križovatku s Veternou Porubou.
 
Monitoring hlavného cestného ťahu cez Podbreziny.
 
25. január: List predsedovi Žilinského samosprávneho kraja Jurajovi Blanárovi: požiadavka na opravu hlavného cestného ťahu cez Podbreziny – úsek od garážového domu po križovatku s Veternou Porubou.
 
26. január: Požiadavka na opravu poškodeného prístrešku na kontajnery na Agátovej ulici.
 
29. január: Mestský úrad, odbor dopravy: Upozornenie na poruchu „blikačov“ pred priechodom pre chodcov pri Sile.
 
 
FEBRUÁR:
 
1. február: Požiadavka na opravu výtlkov na Janoškovej ulici (autobusy MAD).
 
2. február: Stretnutie s obyvateľom mesta: Problematika Mestskej autobusovej dopravy.
 
5. február: Verejnoprospešné služby: Upozornenie na poškodenú dosku na lavičke pred bytovým domom na Agátovej ulici.
 
6. február: Stretnutie s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky Simonou Petrík a Miroslavom Beblavým.
 
7. február: Liptovská vodárenská spoločnosť: Upozornenie na poškodenú tyč pred bytovým domom na Žiarskej ulici.
 
Žilinský samosprávny kraj Žilina: S podpredsedom kraja Branislavom Trégerom riešenie problematiky opravy hlavného cestného ťahu cez sídlisko Podbreziny.
 
Verejnoprospešné služby: Upozornenie na poškodenú vpusť na ulici Za Traťou.
 
9. február: Účasť na vyhodnotení Športovca mesta Liptovský Mikuláš.
 
10. február: Verejnoprospešné služby: Upozornenie na nahnuté dopravné značenie na Smrečianskej ulici.
 
13. február: Zasadnutie Rady školy Základnej školy Janka Kráľa na Podbrezinách.
 
14. február: Verejnoprospešné služby: Požiadavka na posyp miestnej komunikácie na Podbrezinách.
 
15. február: Verejnoprospešné služby: Upozornenie na ľad pred lávkou na Senickej ulici.
 
Mestský úrad: Verejné prerokovanie zámeru výstavby obaľovačky asfaltových zmesí v priemyselnej zóne v Okoličnom.
 
16. február: Zasadnutie mestského zastupiteľstva.
 
16. február: Odbor dopravy Mestského úradu: požiadavka na zaslanie údajov o vyťaženosti autobusového spoja s odchodom z Podbrezín o 9:35 hod.
 
18. február: Zverejnenie článku z rokovania mestského zastupiteľstva na tejto internetovej stránke.
 
20. február: Odbor dopravy Mestského úradu: nevhodný čas autobusového spoja s odchodom z autobusovej stanice o 19:15 hod.
 
21. február: Požiadavka na zasypanie jám pri miestnej komunikácii pri hokejbalovom ihrisku na Podbrezinách.
 
22. február: Písomná požiadavka na výmenu stĺpu verejného osvetlenia (výraznejšie osvetlenie) na ploche bývalého objektu Garni.
 
Arriva Liorbus (dopravca): Riešenie preplnenosti spoja s odchodom o 9:35 hod z Podbrezín.
 
23. február: Liptovská vodárenská spoločnosť: Poruchy na kanalizácii na Jahodovej ulici, žiadosť o riešenie situácie.
 
Odbor životného prostredia Mestského úradu: upozornenie na výskyt diviakov.
 
24. február: Liptovská vodárenská spoločnosť a Verejnoprospešné služby: upozornenie na nezakrytú časť kanalizačného poklopu v križovatke ulíc Priebežná a Cédrová.
 
Verejnoprospešné služby: Upozornenie na poškodený kryt verejného osvetlenia na ulici Kemi.
 
27. február: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja: požiadavka na opravu výtlkov na hlavnom ťahu v blízkosti základnej školy.
 
 
MAREC: 
 
1. marec: Mestský úrad: Požiadavka na opravu otvorenej skrine s káblami na Jabloňovej ulici.
 
Spoločnosť Verex: Upozornenie na opadnutú dlažbu na objekte nákupného centra na Smrečianskej ulici – oproti pošte.
 
Stretnutie s obyvateľkou Jahodovej ulice: pravidelné znečisťovanie miestnej komunikácie, z jej strany žiadosť o riešenie situácie.
 
2. marec: Stretnutie so zástupcom vlastníkov bytov na Senickej ulici: požiadavka na opravu chodníka. 
 
Stretnutie so zástupcom vlastníkov bytov na Morušovej ulici: úprava okolia bytového domu, potreba opravy schodov a osadenia lavičiek.
 
Verejnoprospešné služby: požiadavka na orez konárov na Morušovej ulici.
 
3. marec: Mestský úrad, odbor dopravy: požiadavka na vykonanie opatrení na zabránenie znečisťovania Jahodovej ulice.
 
Verejnoprospešné služby: požiadavka na odvoz vyhodenej chladničky v lokalite „za silom“.
 
5. marec: Mestská polícia: riešenie podnetu od občana, znečistenie vnútrobloku Hruškovej ulice pri stavebných prácach na bytovke.
 
6. marec: Verejnoprospešné služby: požiadavka na opravu upchatej kanalizačnej vpuste na Morušovej ulici.
 
Stretnutie v teréne s pracovníkmi odboru dopravy Mestského úradu: úprava priestranstiev na parkovanie na Senickej, Morušovej a Hruškovej ulici. Riešenie problematiky znečisťovania Jahodovej ulice.
 
Nahlásenie 4 porúch na verejnom osvetlení na Podbrezinách.
 
7. marec: Verejnoprospešné služby: Požiadavka na orez konárov na Hradiššskej ulici.
 
Stretnutie s primátorom mesta: rekonštrukcia Senickej ulice, výstavba parkovacích plôch na Hradišskej ulici.
 
8. marec: Odbor dopravy Mestského úradu: požiadavka na spevnenie plôch na Hruškovej a Jefremovskej ulici (zablatené plochy spevniť štrkom a využívať ich na parkovanie).
 
9. marec: Verejnoprospešné služby: požiadavka na orez konárov na Morušovej ulici (zasahovanie do parkoviska).
 
10. marec: Stretnutie so zástupkyňu vlastníkov bytov na Jefremovskej ulici 632: požiadavka na opravu chodníka.
 
Účasť na podujatí Tanečná horúčka Liptova.
 
13. marec: Mesto Liptovský Mikuláš, písomná požiadavka na opravu chodníka na Jefremovskej 632/10.
 
14. marec: Mesto Liptovský Mikuláš, písomná požiadavka na osadenie nádob na odpadky vo vnútrobloku ulíc Žiarska a Za Traťou. 
 
15. marec: Verejnoprospešné služby: požiadavka na opravu nerovnosti na Senickej ulici.
 
16. marec: Príprava na zasadnutie komisie kultúry.
 
Pomocný anjel, n.o: Upozornenie na preplnenú nádobu na šatstvo na Opavskej ulici.
 
17. marec: Odbor dopravy Mestského úradu: upozornenie na chýbajúce dopravné značenie na výjazde z chodníka z Agátovej ulice na pešiu zónu.
 
18. marec: Verejnoprospešné služby: upozornenie na poškodenú preglejku na moste na Opavskej ulici.
 
20. marec: Zasadnutie komisie kultúry.
 
21. marec: Verejnoprospešné služby: požiadavka na vyzbieranie odpadkov v okolí Tatranu a železničnej trate.
 
22. marec: Zasadnutie komisie dopravy.
 
23. marec: Príprava na rokovanie mestského zastupiteľstva.
 
26. marec: Verejnoprospešné služby: Upozornenie na poškodenú preglejku na moste na Opavskej ulici.
 
27. marec: Odbor dopravy Mestského úradu: opätovná požiadavka na obnovenie vodorovného značenia na parkovisku pred Tatranom. 
 
29. marec: Stretnutie s obyvateľom Jefremovskej ulice: popadané stromy v lokalite.
 
30. marec: Komunikácia so zástupkyňou vlastníkov bytov na Lipovej ulici: výstavba parkovacích plôch v lokalite.
 
31. marec: Mesto Liptovský Mikuláš: písomná požiadavka na spevnenie plôch na Senickej ulici.
 
 
APRÍL:
 
3. apríl: Participatívny rozpočet: príprava projektu.
 
4. apríl: Stretnutie so zástupcom bytov na Dubovej ulici: požiadavka na vybudovanie prístrešku na kontajnery.
 
Verejnoprospešné služby: požiadavka na opravu poškodenej basketbalovej obrúče na ihrisku pri pizzerii. 
 
Účasť na udelení najvyššieho ocenenia mesta brig. gen. Jánovi Iľanovskému.
 
5. apríl: Verejnoprospešné služby: Na základe podnetu od zástupcu vlastníkov bytov požiadavka na odvoz haluziny na ulici Kemi. 
 
6. apríl: Mesto Liptovský Mikuláš: písomná žiadosť na vybudovanie prístrešku na kontajnery na Dubovej ulici.
 
7. apríl: Stretnutie so zástupcom vlastníkov bytov na ulici Kemi: požiadavka na odvoz haluziny a opravu výtlkov v lokalite.
 
Stretnutie s obyvateľom Senickej ulice: úprava okolia po výstavbe podzemných kontajnerov.
 
8. apríl: Verejnoprospešné služby: požiadavka na výmenu poškodenej nádoby na odpadky na ulici Kemi.
 
Verejnoprospešné služby: požiadavka na opravu poškodených basketbalových košov vo vnútrobloku ulíc Lipová / Pod Slivkou.
 
11. apríl: Odbor dopravy Mestského úradu: (Ne)využívanie vyhradeného miesta pre ZŤP na ulici Kemi. 
 
12. apríl: Účasť na slávnostnej akadémii pri príležitosti 20. výročia udelenia čestného názvu Základnej škole Janka Kráľa. 
 
13. apríl: Rokovanie mestského zastupiteľstva.
 
Verejnoprospešné služby: upozornenie na vyvalené dopravné značenie na Smrečianskej ulici.
 
Informovanie o spevnení vstupu na detské ihriská vo vnútrobloku ulice Kemi a oproti základnej škole.
 
18. apríl: Odbor dopravy Mestského úradu: riešenie vylepovania oznamov na verejných priestranstvách o konaní cirkusu v meste.
 
19. apríl: Mestský úrad: písomná požiadavka o obnovu vodorovného značenia na Cédrovej ulici a na uliciach Jefremovská / Lounská.
 
20. apríl: Stretnutie v mestskej časti Vitališovce: problematika odstavovania vozidiel = problém medzi susedmi.
 
21. apríl: Odbor dopravy Mestského úradu: Požiadavka na zrezanie obrubníka na parkovisku na ulici Kemi.
 
23. apríl: Zverejnenie článku z rokovania mestského zastupiteľstva na tejto internetovej stránke.
 
24. apríl: Verejnoprospešné služby: nahlásenie dvoch porúch na verejnom osvetlení. 
 
Verejnoprospešné služby: požiadavka o opravu poškodenej lavičky a výmenu plexiskla na zastávke Podbreziny „Stred“. 
 
Predloženie projektu v rámci Participatívneho rozpočtu mesta.
 
25. apríl: Predloženie projektu v rámci Participatívneho rozpočtu mesta.
 
26. apríl: Stretnutie s primátorom mesta – investície na sídlisku.
 
Verejnoprospešné služby: požiadavka na opravu spomaľovača na Smrečianskej ulici.
 
27. apríl: Predloženie projektu v rámci Participatívneho rozpočtu mesta.
 
Účasť na verejnom stretnutí ohľadom parkovania na sídlisku – organizátor poslanec Jaroslav Čefo. 
 
28. apríl: Mesto Liptovský Mikuláš: písomná žiadosť o vybudovanie pieskoviska na detskom ihrisku oproti základnej škole.
 
 
MÁJ: 
 
2. máj: Mestský úrad, oddelenie správy bytov a nebytových priestorov: riešenie problematiky bezbariérovosti polyfunkčnej budovy na Smrečianskej ulici.
 
Verejnoprospešné služby: Riešenie požiadavky na umiestnenie lavičiek na Podbrezinách.
 
Základná škola Janka Kráľa: Riešenie čistoty v areáli školy.
 
3. máj: Mestský úrad, odbor dopravy: upozornenie na rozpadajúce sa okolie šachty na začiatku cyklochodníka v Okoličnom. 
 
4. máj: Mestská polícia: bezpečnostná situácia na sídlisku a v meste, rozširovanie kamerového systému.
 
8. máj: Verejnoprospešné služby: nahlásenie troch porúch na verejnom osvetlení na Podbrezinách.
 
9. máj: Mestský úrad, odbor životného prostredia: Upozornenie na kopy zeminy pri vstupe na Jahodovú ulicu.
 
10. máj: Verejnoprospešné služby: Opätovná požiadavka o opravu basketbalového koša na Agátovej ulici.
 
Verejnoprospešné služby: upozornenie na poškodený stĺpik pred železničnou zastávkou v Okoličnom.
 
Stretnutie k udeleniu Čestného občianstva mesta (in memoriam) pre Martu Sališovú.
 
11. máj: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja: upozornenie na výtlky pri vstupe na Podbreziny.
 
12. máj: Mestský úrad, oddelenie správy bytov a nebytových priestorov: riešenie problematiky bezbariérovosti polyfunkčnej budovy na Smrečianskej ulici.
 
15. máj: Stretnutie s podpredsedom Žilinského samosprávneho kraja Branislavom Trégerom.
 
16. máj: Zasadnutie mestského zastupiteľstva.
 
Základná škola Janka Kráľa: Na základe podnetu upozornenie na rozbité sklo v areáli.
 
17. máj: Zverejnenie článku zo zasadnutia mestského zastupiteľstva na tejto internetovej stránke.
 
18. máj: Verejnoprospešné služby: upozornenie na slabo uchytený „domček“ na detskom ihrisku oproti základnej škole.
 
19. máj: Asistencia (označovanie) pri opravách miestnych komunikácií na Podbrezinách technológiou Patchmatik.
 
22. máj: Pasport miestnych komunikácií: Spracovanie mojich požiadaviek na zaradenie do plánu opráv pre odbor dopravy mestského úradu.
 
23. máj: Verejnoprospešné služby: Požiadavka na osadenie lavičiek na sídlisku Podbreziny.
 
24. máj: Verejnoprospešné služby: Požiadavka na opravu časti poškodeného prístrešku na kontajnery na Dubovej ulici.
 
25. máj: Stretnutie s obyvateľom Vitališoviec: požiadavka na doplnenie verejného osvetlenia na hlavnom cestnom ťahu.
 
26. máj: Asistencia (označovanie) pri opravách miestnych komunikácií na Podbrezinách technológiou Patchmatik.
 
Verejnoprospešné služby: Požiadavka na opravu časti poškodeného prístrešku na kontajnery na Cédrovej ulici.
 
29. máj: Stretnutie s náčelníkom mestskej polície: bezpečnostná situácia na sídlisku a v meste, rozširovanie kamerového systému.
 
30. máj: Obhliadka dvoch úsekov chodníkov, ktorá sú v pláne na veľkoplošnú rekonštrukciu.
 
31. máj: Stretnutie s primátorom mesta: Oprava Senickej ulice, Rozšírenie verejného osvetlenia v časti Vitališoviec.
 
 
JÚN: 
 
1.jún: Zasadnutie komisie dopravy.
 
2. jún: Účasť na otvorení Rázusovie Vrbice.
 
5. jún: Zasadnutie komisie kultúry.
 
6. jún: Verejnoprospešné služby: upozornenie na chýbajúcu latu na zariadení detského ihriska oproti základnej škole.
 
7. jún: Odbor dopravy Mestského úradu: požiadavka o výrazné reflexné vyznačenie priechodu pre chodcov na Obslužnej ulici (blízko železničnej zastávky v Okoličnom).
 
8. jún: Odbor dopravy Mestského úradu: Požiadavka na premiestnenie stojana na bicykle pred budovu pošty na Podbrezinách.
 
9. jún: Účasť na slávnostnom otvorení festivalu Belopotockého Mikuláš.
 
11. jún: Účasť na slávnostnom vyhodnotení festivalu Belopotockého Mikuláš.
 
12. jún: Zasadnutie Rady školy Základnej školy Janka Kráľa.
 
13. jún: Verejnoprospešné služby: Upozornenie na chýbajúcu dosku na lavičku v Zelenej oáze.
 
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja: Upozornenie na ohnuté dopravné značenie vo Vitališovciach.
 
14. jún: Mestský úrad: Stretnutie k Participatívnemu rozpočtu Mesta Liptovský Mikuláš.
 
Múzeum Janka Kráľa: Účasť na vernisáži výstavy „Liptovský Mikuláš – sídlo Liptovskej stolice“.
 
15. jún: Odbor dopravy Mestského úradu: požiadavka na výmenu dvoch skorodovaných dopravných značiek na Pribežnej ulici.
 
16. jún: Účasť na slávnostnom otvorení Stoličných dní.
 
19. jún: Príprava na rokovanie mestského zastupiteľstva.
 
20. jún: Mesto Liptovský Mikuláš: Písomná požiadavka o spevnenie plôch na uliciach Pod Slivkou a Morušová (úprava blatistého terénu na parkovanie).
 
21. jún: Asistencia (označovanie) pri opravách miestnych komunikácií na Podbrezinách technológiou Patchmatik.
 
22. jún: Zasadnutie mestského zastupiteľstva.
 
23. jún: Stretnutie s majiteľom záhradky v hornej časti Podbrezín: požiadavka na orezanie konárov.
 
26. jún: Účasť na podujatí „Festival múzeí“ v historickom centre Liptovského Mikuláša.
 
Mesto Liptovský Mikuláš, Verejnoprospešné služby: Upozornenie na zlý stav mosta na Opavskej ulici.
 
27. jún: Verejnoprospešné služby: Požiadavka na orez konárov na Senickej ulici.
 
28. jún: Mesto Liptovský Mikuláš: Požiadavka na vyzvanie vlastníkov pozemkov na Jahodovej ulici k ich pokoseniu.
 
29. jún: Mestský úrad, odbor dopravy: Požiadavka na výmenu poškodeného dopravného zrkadla vo Vitališovciach.
 
30. jún: Verejnoprospešné služby: Požiadavka na osadenie dvoch lavičiek vo vnútrobloku ulíc Lipová a Pod Slivkou. 
 
Verejnoprospešné služby: Požiadavka o vyčistenie vpuste na ulici Za traťou.
 
 
Michal Paška
(autor je poslancom Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši za mestskú časť Podbreziny, Vitališovce a Svätý Štefan. Je tiež predsedom komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve. 
Od 1.1.2018 je členom komisie dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
Podnety mu môžete adresovať na e-mail: m.paska@mikulas.sk alebo na telefónne číslo 0907 278 740).
 
ODKAZY NA JEDNOTLIVÉ TÉMY (zobrazia sa po kliknutí):
 
Zápisnice z rokovania komisie kultúry.
 
Zápisnice z rokovania komisie dopravy.
 
Záznamy z rokovaní mestského zastupiteľstva.
 
Program a materiály zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.
 
Moje články z rokovaní mestského zastupiteľstva.

Stručne... ale jasne...