Golem

Poslanec sa flákal alebo kmital? (4. štvrťrok 2016)

pridané: 01.03.2017, 18:19:31 | počet zobrazení: 2414
Prinášam stručný prehľad zo svojich aktivít, ktoré som ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši absolvoval počas mesiacov október, november a december 2016.
 
Október
 
3. október: Požiadavka koordinátorom aktivačných pracovníkov o vyčistenie chodníka na Lipovej ulici. Chodník bol vyčistený.
4. október: Stretnutie s riaditeľkou materskej školy na Podbrezinách: potreba opráv chodníkov v areáli školy. Problematika je v riešení. 
 
5. október: Na základe podnetu od obyvateľa požiadavka na opravu časti už opravenej Gaštanovej ulice (stojaca voda). Oprava doteraz nebola zrealizovaná.
 
6. október: Žiadosť o riešenie situácie s padajúcimi stromami na uliciach Lounská a Jefremovská. Ide o súkromný majetok, problematika ešte nie je uzatvorená.
 
Prerokovanie projektov Participatívneho rozpočtu. Uspeli všetky štyri, ktoré som podával.
 
7. október: Opätovné zaslanie listu Národnej diaľničnej spoločnosti – výmena zhrdzavených stožiarov verejného osvetlenia. Doteraz bez odpovede.
 
Podnet na Povodie Váhu: zlomený strom pri koryte rieky Smrečianka. Náprava bola zrealizovaná.
 
10. október: Zasadnutie komisie kultúry.
 
Zasadnutie Rady školy Základnej školy Janka Kráľa. 
 
11. október: Komunikácia so Železnicami Slovenskej republiky – grafity úprava podchodu.
 
12. október: Požiadavka na Žilinský samosprávny kraj – obnova vodorovného dopravného značenia na hlavnom ťahu Podbrezinami a Vitališovcami. Obnova bola zrealizovaná.
 
Adresovanie žiadosti Slovenskej správe ciest - osadenie dopravného značenia upozorňujúceho na výjazd sanitiek. Problematika ešte nie je uzavretá.
 
13. október: Stretnutie k Participatívnemu rozpočtu na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.
 
14. október: Stretnutie ku grafity úprave podchodu v rámci Participatívneho rozpočtu.
 
17. október: Stretnutie k Participatívnemu rozpočtu na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.
 
18. október: Stretnutie k vybudovaniu mini skateparku v rámci Participatívneho rozpočtu. 
 
19. október: Príprava na rokovanie mestského zastupiteľstva.
 
20. október: Zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
 
21. október: Zasadnutie komisie kultúry.
 
Upozornenie na upchatú vpusť na Ulici Za Traťou. Náprava bola zrealizovaná.
 
23. október: Zverejnenie článku z rokovania mestského zastupiteľstva.
 
24. október: List vedeniu železničnej polície, služby a pokrytie pracoviska v Liptovskom Mikuláši. Náprava bola zrealizovaná.
 
25. október: Na základe upozornenia od obyvateľa požiadavka na odvoz nadrozmerného odpadu pri kontajneroch viacerých v lokalitách. Náprava bola zrealizovaná.
 
26. október: Požiadavka na orezanie konárov, ktoré zasahovali do parkoviska na Ulici Za traťou. Konáre boli orezané.
 
27. október: Účasť na rokovaní komisie dopravy a verejného poriadku.
 
28. október: Návrh na umiestnenie stojana na bicykle pred budovou pošty. Problematika je ešte v riešení.
 
31. október: Stretnutie k Participatívnemu rozpočtu na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.
 
November:
 
2. november: Spracovanie a doručenie žiadosti na zmeny cestových poriadkov v Mestskej autobusovej doprave.
 
3. november: Na základe podnetu od obyvateľa požiadavka na opravu „trojnožky“ pri strome a vyhrabanie kop lístia. Náprava bola zrealizovaná.
 
4. november: Stretnutie s predstaviteľom Občianskeho združenia Za čistý a zdravý Liptov.
 
7. november: Podnet na obnovu vodorovného značenia na Cédrovej ulici. Požiadavka bude adresovaná Mestskému úradu v Liptovskom Mikuláši.
 
Na základe podnetu od obyvateľa požiadavka na odstránenie zhnitého stromu v areáli detského ihriska. Toto bolo zrealizované.
 
8. november: Pri kontrolnej činnosti zistená trčiaca šróba na lavičke v areáli detského ihriska pri pizzerii. Náprava bola zrealizovaná. 
 
9. november: Stretnutie s primátorom Liptovského Hrádku a podpredsedom Žilinského samosprávneho kraja Branislavom Trégerom.
 
10. november: Prostredníctvom sociálnej siete informovanie o zámere výrubu drevín v lokalite Háj Nicovô.
 
11. november: Tradičné stretnutie s jubilanti v Základnej škole Janka Kráľa za účasti aj ostatných poslancov.
 
Prihlásenie sa za účastníka konania k pripravovanému výrubu drevín v lokalite Háj Nicovô.
 
14. november: Na základe požiadavky bolo zrealizované opätovné osvetlenie časti areálu základnej školy (od Dubovej ulice).
 
15. november: Zverejnenie prehľadu práce poslanca v uplynulom období.
 
16. november: Príprava na rokovanie mestského zastupiteľstva.
 
18. november: Rokovanie mestského zastupiteľstva.
 
21. november: Stretnutie s riaditeľkou materskej školy – osadenie nových lavičiek. Problematika bude riešená v jarných mesiacoch.
 
22. november: Prostredníctvom sociálnej siete informovanie o obnove vodorovného značenia cez sídlisko Podbreziny a Vitališovce.
 
23. november: Spolu s primátorom mesta účasť na otvorení festivalu PAN v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši.
 
24. november: Účasť na rokovaní komisie dopravy a verejného poriadku.
 
25. november: Upozornenie na poškodenú značku na Smrečianskej ulici, náprava bola zrealizovaná.
 
29. november: Upozornenie na nedostatky v zimnej údržbe na Podbrezinách. Náprava bola zrealizovaná.
 
30. november: Spolu s odborom životného prostredia a dopravy na základe podnetu od obyvateľa riešenie umiestnenia dvoch tyčí pred objektom na Smrečianskej ulici. Náprava bola zrealizovaná.
 
December
 
2. december: Upozornenie na nedostatky v zimnej údržbe. Náprava bola zrealizovaná.
 
5. december: Zasadnutie komisie kultúry.
 
6. december: Upozornenie na nedostatky v zimnej údržbe. Náprava bola zrealizovaná. 
 
Podnety od občanov k sprevádzkovaniu mobilnej ľadovej plochy – poskytnutá informácia o pravdepodobnom termíne spustenia.
 
7. december: Účasť na slávnostnom programe pri príležitosti 25. výročia Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši.
 
Upozornenie na odlomený zlomený konár na ulici Pod Slivkou. Náprava bola zrealizovaná.
 
8. december: Účasť na vernisáži „Liptovskí rezbári“ v Liptovskom kultúrnom stredisku.
 
9. december: Zverejnenie článku o vybudovaní mini skateparku v rámci Participatívneho rozpočtu.
 
10. december: Riešenie rozsiahlej poruchy verejného osvetlenia na Žiarskej ulici. Oprava bola zrealizovaná. 
 
13. – 14. december: Príprava na rokovanie mestského zastupiteľstva.
 
15. december: Rokovanie mestského zastupiteľstva.
 
16. december: Absolvovanie časti nočnej služby s hliadkou mestskej polície.
 
19. december: Práce v súvislosti s projektmi Participatívneho rozpočtu.
 
22. december: S poslancom Jaroslavom Čefom stretnutie k problematike uzavretia ulice Kemi.
 

Svoje podnety mi pokojne adresujte na e-mail: m.paska@mikulas.sk,
k dispozícii som aj na telefónnom čísle 0907 278 740.
Ďakujem.
 
Dovolím si poznamenať, že funkcia poslanca Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši nie je prácou na plný úväzok. Každý z poslancov má svoje „civilné“ povolanie. Výška mojej mesačnej odmeny za prácu poslanca (vrátane komisie) sa pohybuje na úrovni približne 120 € mesačne.

Stručne... ale jasne...