Golem

Poslanec sa flákal alebo kmital? (marec 2016)

pridané: pred 4 rokmi | počet zobrazení: 2210
Prinášam stručný prehľad zo svojich aktivít, ktoré som ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši absolvoval počas mesiaca marec 2016.
 
1. marec
► Komunikácia s obyvateľkou Vitališoviec, ktoré adresovala podnety na nasledovné témy: osvetlenie cesty od autobusovej zastávky po Vitališovce, vodorovné dopravné značenie do Vitališoviec, oprava miestnej komunikácie vo Vitališovciach, parkujúci kamión pri Lipovej ulici, nevhodne osadená značka na križovatke „Stop shop“ v smere do mesta.
 
2. marec
► Podnet na odbor dopravy a životného prostredia Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši: kamióny parkujúce pri hlavnej ceste oproti Poľnonákupu, čím je sťažený výhľad vodičov na prerušované svetlo pri frekventovanom priechode v Okoličnom.
Príslušný odbor obratom požiadal o riešenie situácie správcu cesty, ktorým je Slovenská správa ciest.
 
3. marec
► Na detskom ihrisku vo vnútrobloku ulice Kemi spozorované tri trčiace klince na detskom pieskovisku. Okamžite informovaný správca ihriska, Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, ktoré zabezpečili nápravu.
 
► Príprava a zverejnenie súhrnu práce poslanca za mesiac február.
 
 
4. a 5. marec
► Príprava na parlamentné voľby a následná účasť vo volebnej komisii na sídlisku Podbreziny - bol som podpredsedom v okrsku č. 19.
 
7. marec
► Nahlásenie štyroch nesvietiacich pouličných lámp na sídlisku Podbreziny.
 
► Podnet Verejnoprospešným službám: poškodené dopravné značenie na Smrečianskej ulici.
 
8. marec
► Na základe podnetu od občana riešenie situácie s neodvezenými konármi na Hruškovej ulici.
 
9. marec
► Upozornenie na poškodené plexisklo na autobusovej zastávke pri mliekarňach.
 
10. marec
► Stretnutie na odbore dopravy a životného prostredia Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši: príprava investícií na Podbrezinách v tomto roku. 
 
13. marec
► Za účasti Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši a Mestskej polície Liptovský Mikuláš účasť na previerke možnosti zásahu hasičov na sídlisku Podbreziny vzhľadom na kritickú situáciu vo viacerých častiach Podbrezín.
O výsledku previerky som následne podal informáciu na rokovaní komisie dopravy a verejného poriadku.
 
14. marec
► Zmonitorovanie a spracovanie žiadosti pre Povodie Váhu, závod Ružomberok: viaceré dreviny pri Smrečianke sú poškodené, adresovaná žiadosť o riešenie situácie.
 
15. marec
► Rokovanie Rady školy pri Základnej škole Janka Kráľa na Podbrezinách.
 
16. marec
► Príprava na rokovanie mestského zastupiteľstva.
 
17. marec
► Rokovanie mestského zastupiteľstva, záznam zo zasadnutia si môžete pozrieť TU.
 
18. marec
► Podnet od obyvateľa Podbrezín v súvislosti so zatepľovaním bytovky na ul. Za traťou – oznámenie o možnom poškodení trávnika pri prácach sa pri následnej obhliadke z časti potvrdilo. Po skončení prác musí firma miesto odovzdať v náležitom stave.
 
22. marec
► Účasť na rokovaní komisie dopravy a verejného poriadku: predloženie informácií o previerke hasičov a mestskej polície v súvislosti s kritickou situáciou s parkovaním na Podbrezinách. 
Zápisnica z rokovania je k dispozícii TU.
 
23. marec
► Spracovanie o odovzdanie žiadosti o premiestnenie plagátovacej plochy na Smrečianskej ulici: návrh presunúť na miesto pred Jednotou, kde v minulosti bola umiestnená lavička, prípadne bližšie k nákupnému centru.
 
► Podnet od obyvateľa: zaparkované auto pri hlavnej ceste v Okoličnom. Situácia vyriešená s majiteľom vozidla.
 
 
24. marec
►  Spracovanie a odovzdanie žiadosti o spevnenie plochy bývalého objektu Garni na Podbrezinách. V súčasnosti nie je spevnený výjazd z miesta, ktoré na parkovanie využíva čoraz viac automobilov najmä z neďalekej Senickej ulice, kde je kritická situácia s parkovaním.
 
► Podnet od obyvateľa: veľký výtlk na výjazde z priemyselnej zóny v Okoličnom. Podnet so žiadosťou o nápravu adresovaný e-mailom správcovi komunikácie.
 
 
28. marec
► Podnet od obyvateľa v súvislosti so zlou dopravnou situáciou na ul. Kemi: poskytnutá informácia o tom, že problematiku som riešil aj na predošlých zasadnutiach komisie dopravy. V tomto období ešte situácia v predmetnej lokalite nie je definitívne vyriešená.
 
29. marec
► Na základe podnetu od občana spracovanie a doručenie žiadosti o orezanie konárov na stromoch brezy pred bytovým domom Jefremovská 614.
 
30. marec
► Účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva v Ružomberku.
 
31. marec
► Príprava na rokovanie komisie kultúry, ktoré sa uskutočnilo 4. apríla.

Stručne... ale jasne...