Golem

Dve cesty v meste budú mať nový šat

pridané: 18.04.2015, 12:07:43 | počet zobrazení: 3521
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši sa na svojom pravidelnom zasadnutí stretli počas uplynulého štvrtka.
 
Úvodným bodom rokovania bolo určenie platu primátora mesta, keďže od marca je známa priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva v Slovenskej republike za minulý rok. Od nej sa odvíja aj plat primátora. Pomerom 12 hlasov za, 5 proti a 4 sa zdržali bol primátorovi schválený koeficient na 1,5 %, jeho mesačný plat tak po úprave bude 3720 €. Primátor informoval, že čas platu bude pravidelne venovať na verejnoprospešné aktivity.
 
V personálnych otázkach došlo k zmenám troch tajomníkov v komisiách mestského zastupiteľstva, keďže trojica doterajších tajomníkov už nie je zamestnancami radnice. Na pretras sa dostal aj hokej. Jerguša Baču v predstavenstve MHK 32 Liptovský Mikuláš a.s, nahradí Ivan Droppa a Tomáša Paprčku v Hokejových talentoch Lucia Cukerová.
 
Osobne ma potešilo, že sme sa po krátkom čase venovali problematike odmeňovania členov Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ). V skratke: odmena pre členov ZPOZu, ktorí robia svadby, pohreby a uvítania do života, nebola doteraz adekvátna. Som rád, že došlo ku zvýšeniu odmien, za čo hlasovalo 21 poslancov. Vo svojom krátkom vystúpení k tomuto bodu som poďakoval mestu za rýchle riešenie problematiky i kolegom poslancom, ktorí sú ako ja v ZPOZe, za spoluprácu pri riešení tejto témy, rovnako aj vedúcej príslušného odboru na radnici Miroslave Almanovej.
 
Zastupiteľstvo sa potom venovalo ekonomickým témam. Na rad prišlo Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2014, Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2014, Výsledky hospodárenia Informačného centra a Verejnoprospešných služieb za uplynulý rok i Zmeny rozpočtu na tento rok. Pri Informačnom centre som jeho riaditeľke Jane Piatkovej poďakoval za prácu, ktorú s kolegami robia. Myslím si, že Informačné centrum v našom mestečku funguje výborne.
 
Poslanecký zbor schválil aj Správu o výsledkoch inventarizácie, majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31.12.2014. Pri Návrhu na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta bol tentoraz schválený predaj len jedného pozemku.
 
Správa o výsledku kontroly: „Kontrola postupu zadávania zákaziek na rekonštrukcie striech nehnuteľností vo vlastníctve mesta podľa § 147 ods. 1 Zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení ku kontrolovanému obdobiu“ bola zobraná na vedomie, rovnako aj Informácia o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest – Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, vykonanej kontrolnou skupinou NKÚ v dňoch 26.9.2014 – 5.11.2014.
 
Na rokovaní nemohla chýbať ani vysoko aktuálna téma súvisiaca s vývozom odpadu. Ako je známe, odpad z Liptovského Mikuláša momentálne končí na skládke v Liptovskom Hrádku, no najmenšie liptovské mesto Liptovskému Mikulášu vypovedalo zmluvu ku koncu septembra tohto roku. Viac k tejto téme si prečítajte tuPoslanecký zbor tiež zobral na vedomie Správu o prešetrení sťažnosti proti činnosti hlavnej kontrolórky mesta.
 
Potešilo ma, že primátor Ján Blcháč počas rokovania informoval o pripravovaných opravách dvoch ciest v Liptovskom Mikuláši. Vláda, okrem iného, schválila peniaze na opravu cesty od železničného priecestia na Háj Nicovô v súvislosti s celoslovenskými oslavami 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom. Slovenská správa ciest pripravuje rekonštrukciu cesty v smere od nemocnice v Palúdzke po most pri kruhovom objazde.

MATERIÁLY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA NÁJDETE TU 

Stručne... ale jasne...

( viac info po kliknutí )